Bir İnsanın Bir Çocuğu İstismar Etmesini Aklım Almıyor?

70
0
Paylaş
İstismar

Duyguların vasat şekilde yaşanması temelde dini terbiye ile ve fıtrat kanunlarına uygun bir hayat ile mümkündür; çünkü insan buna göre yaratılmıştır. Ancak bazen muhafazakar bir aile ortamında yetişmiş olsa bile, derin izler bırakan olumsuz olaylar, yaşantılar, ruhi ve bedeni hastalıklar bu duyguların istikamet dairesinde kullanılmasında kişiyi zorlar. Bazen de zorlamakla da kalmaz “pedofili” (Çocuk tacizi, sübyancılık) vakalarında olduğu gibi kişiyi psikoseksüel bir hastalığa maruz bırakır. Şehvet, öfke ve akıl kuvveleri insanın nebati, hayvani ve insani yönünün temeli gibidir. Yani insanın mahiyet ve fıtratı bu üç duygu üzerinde şekilleniyor. Allah bu üç duyguya fıtri bir sınır koymadığı için, bu üç duygu bir terbiye ve ıslah görmez ise, önündeki her şeyi yıkıp istismar yok etme kabiliyetindedir.

Dünyadaki bütün kavga ve zulümlerin temelinde bu üç duygunun ifrat ve tefrit mertebeleri vardır. “Mesela, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki, namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helaline şehveti var, harama yoktur.” (bk. İşaratü’l-İcâz, Fatiha 6. ayetin tefsiri) Bütün güzelliklerin ve adaletlerin temelinde de bu üç duygunun vasat şekilde işlemesi vardır.

Madde bağımlılığı ne ise, şehvet bağımlılığı da odur. Tek fark madde bağımlılığında madde aldıktan bir süre sonra tekrar yoksunluk yaşayan kişi, gittikçe bunun miktarını artırırken, şehvet bağımlılığında gittikçe miktarı değil, ama sapkınlık derecesini artırır.

Bu çerçevede kişiyi zorlayan ve hatta bataklığa çeken bir diğer şey ise, “bir sefer deneyeyim” diyerek bu yanlışlığa adım atmaktır. Çünkü zaten içeride var olan ve çeşitli yollarla baskılanan, terbiye edilen duygular yeniden canlanır ve hatta alevlenir. Bu çerçevede kişinin beyninde yaşanan ve onu sapkınlığa yönlendiren nörokimyasal değişimler o kadar artar ki, artık nerdeyse kişinin iradesini bile elinden alacak seviyeye gelir. Dışarıdan bakanlar, böyle bir insanın eylemlerine bir anlam veremez veya sizin düşündüğünüz gibi “Aklım almıyor, nasıl olur da bir insan bunu yapabiliyor? Nasıl olur da bir amca, dayı, doktor, mühendis, öğretmen bu iğrenç işi yapabiliyor. Hiç mi vicdanı yok?” diye sorulara bir cevap arar.

Bu Sapkınlıktan Kurtulmanın Yolu Var mı?

Bu sapkınlığa düşen hiçbir kimse aslında bundan memnun değil, hatta iş işten geçtikten sonra kendisini aşağılar, utanır, ağlar. Bizzat bu kişi de zaman zaman kendisine “Aklım ermiyor, ben nasıl böyle bir iş yaptım?” diye sorar.
İşte tehlike de, imtihan sırrı da burada başlıyor. Özellikle kişiyi çok zorlayan ifrat derecesindeki veya sapkınlık seviyesindeki şehvet duygusundan kurtulmak ve ilahi imtihanı kazanmak ciddi bir irade gücü ister.

Bu da;
– Öncelikle sağlam bir iman,
– Allah korkusu,
– Mesuliyet hissi,
– Duyguların dinin öngördüğü hayat çerçevesinden terbiye edilmesi,
– Malayani ve nefsin hoşuna giden şeylerden uzak durulması,
– Sosyal medyanın bütünüyle terk edilmesi,
– Farz ne nafile ibadetlere ağırlık verilmesi,
– Hayırlı hizmetlerle yoğun olarak meşgul olunmasıyla mümkün olur.  

Bu sapkınlık ve hastalığa maruz olanların sebebiyet verdiği sosyal, dini ve psikolojik tahribatının telafisi mümkün değil. Maruz kalan kişide ömür boyu olumsuz etkileri devam eder. Bunun için bilim insanları konuyu çok boyutlu incelemektedirler.

Pedofilinin Altında Yatan Psikolojik Nedenler Nelerdir?

Yapılan araştırma ve incelemelerde Pedofilinin birden çok nedeninin olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı da bunu gerçekleştiren her kişide neden farklı olabilir.
1) En çok kabul gören neden, bunu yapan kişinin bizzat kendisinin çocukluğunda cinsel istismara maruz kalmasıdır. Bu durum psikolojide “geçmiş travmanın kendini tekrar etme zorlantısı” veya “mağdur edilmiş-mağdur eden fenomeni” olarak adlandırılır.

Çocukluk yıllarında bir istismara maruz kalarak, bunu saklayan kişi ilerleyen yıllarda yarım kalan bu travma ile tekrar yüzleşerek, merak giderme, yarasını tamir etme peşindedir veya istismarda kurban olan kişi ileride kendisi zalim rolünde, bu sefer başkasını kurban ederek rahatlıyor. Bir nevi travmasını tekrar ederek, intikam alıyor da denilebilir. Görüldüğü gibi bu durumda istismar eden kişi, sadece bir çocuğa zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda müstakbel çocuk istismarcılarının da ortaya çıkmasına neden oluyor ve bu böyle silsile şeklinde çoğalarak devam ediyor.

2) Çocukluğunda cinsel taciz veya tecavüz vakalarına şahit olanlarda da bu spikoseksüel hastalık görülebiliyor.

3) Baba ve annenin, cinsiyetlerine uygun davranmadığı veya ebeveynin olmadığı ailelerde büyüyen çocuklarda da görülebiliyor çünkü kişi, çocukluk döneminde cinsiyetine uygun özdeşleşeceği birilerini görmediği zaman, ileride bu eksikliğini erotize ederek hemcinsine yöneltebiliyor.

4) Kişilerarası ilişkileri içeren birçok faktörün pedofilik eğilimin ortaya çıkmasına yol açabileceği de anlaşılmaktadır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

GAYRİMEŞRU YOLLA KAZANILAN PARAYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

MELEKLER NEDEN ÇOK İBADET EDER?

AKRABA EVLİLİĞİ NEDİR VE CAİZ Mİ?

YAKIN DÖVÜŞ KURSLARINA GİTMEK HELAL MİDİR?

KEFİR VE BOZANIN CAİZ VEYA CAİZ OLMADIĞINA DAİR BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Paylaş

Bir yorum yaz