Bir hayvan, hayvan olarak yaratılmak ister miydi; niçin insan olarak yaratılmadılar?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Bu soruya verilecek en güzel cevap “Allah böyle dilediği için”dir. Hiçbir varlık yaratılmadan önce kendisine sorulmamıştır. Allah dilediğini insan, dilediğini hayvan, dilediğini bitki olarak yaratmıştır. Tabi bu yaratma işinde sonsuz hikmetler vardır.

Hiçbir hayvan yaratıcısına karşı “Sen beni neden hayvan yarattın?” deme özelliğinde değildir. Onlardan böyle bir şekva söz konusu olmadığı gibi hepsi de Allahı -lisanı halleriyle- tesbih etmektedirler. 

“Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah’ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz.”(İsra, 17/44)

ayeti bu hususa işaret etmektedir.

 İnsan arzın halifesi olarak yaratılmıştır. Diğer varlıklar da insanın hizmetine verilmiştir. Ayet-i Kerime’de:

“Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.”(Mü’min, 40/79)

Başka bir ayet-i kerimede ise, 

“Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı.” (Nahl, 16/8)

Rabbimiz bütün mahlukatı insan olarak yaratması demek bu kainatın bu şekilde olmaması demektir ki bu düşünce şu kainatın var olmamasını istemek anlamına gelecektir.

 Ayrıca, kâinat bu şekilde yaratılmasaydı, Allah’ın sıfatlarının ve isimlerin o sonsuz kemali ve güzelliği bilinmeyecekti; bu bilgi sadece Allaha mahsus kalacaktı. Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarının manevi güzelliklerini tecelli ettirmekle, kendi cemal ve kemalini bu eserlerinde kendisi bizzat müşahede buyurduğu gibi, melekleri, insanları ve cinleri de bu şereften, bu lütuftan hissedar etmek diledi.  

Mahlukatı yaratıp yaratmama hususunda Allah, ilahi tercihini yaratma şeklinde yapmış ve bu tercih mahlukat için sonsuz bir rahmet olmuştur. Yoksa, bir ismi Samed(her şey ona muhtaç, O ise hiçbir şeye muhtaç değil) olan Allah’ın bu alemi yaratmasının, -haşa- bir ihtiyaçtan geldiği düşünülemez. 

İnsanın yaratılmasına gelince;  

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet -kulluk- etsinler diye yarattım.”(Zâriyât, 51/56) 

Kâinatın yaratılması insan için, insanın yaratılması ise marifet ve ubudiyet içindir. Bu vazifeyi yapan melek ve cinler gibi varlıklar da vardır. Şu var ki, insan ubudiyet vazifeni onlardan daha üstün ve daha küllî bir derecede yapabilecek bir istidada sahip. İşte insanın bu dünyaya gönderilmesindeki külli gaye bunu yerine getirmesi içindir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz