Bazı insanların güzel, bazı insanların çirkin yaratılması haksızlık değil midir?

105
0
Paylaş

Değerli kardeşim,

Bu dünya bir imtihan meydanıdır. İmtihan insanların özgür iradeleriyle yapıp ettiklerini test eden bir adalet ölçüsüdür. Kişi kendi elinde olmayan fizikî yapısıyla değerlendirilmez. Önemli olan kısa bir ömürde imtihanı kazanıp ebedî bir cennet hayatında -çok güzel bir fizikî yapıyla- çok güzel bir yaşam kalitesini elde etmektir. İmtihan neticesinde, nice güzeller ahirette ebedî çirkin olurken, nice çirkinler de ebedî bir güzellik kazanırlar.

Şunu unutmamak gerekir ki, Allah’ın birilerini güzel, birilerini çirkin yaratması bir haksızlık değildir. Çünkü haksızlık, birilerinin hakkını yemektir. Hangi insan daha önce güzel idi de Allah onu yaratırken çirkinleştirdi? 

Bütün insanlar Allah’ın birer sanatıdır. Sanatların farklı olması, sanatkârın maharetini gösterir. Her bir insan -güzel olsun, çirkin olsun- farklı bir sanat estetiğine sahiptir. Yani bizim çirkin gördüğümüz şeyler gerçekte çok güzel birer sanat harikasıdır.

Bütün evren bütün detaylarıyla sonradan var edildiğine göre, herkes, her şey bütün varlığıyla yaratıcısına şükran borçludur. Allah’ın hakkı olan şükrünü hakkıyla yerine getirmezken, kalkıp bir hakkı zayi olmuş gibi bir hak aramaya kalkmak ve bu konuda Allah’ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmek yerden göğe kadar bir haksızlıktır.

Her varlık Allah’ın kendisine bahşettiği varlık nimetini düşünüp şükretmekle yükümlüdür. Bir insan “Neden ben de bir peygamber olmadım?” diyemez. O zaman bir fare de “Neden ben falanca adam olmadım?” dese bu işin sonu gelir mi?

Hülasa; Allah’a iman, Onun âdil olduğuna iman etmeyi de gerektirir. Allah bütün mülkün sahibidir; mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir.

Şunu unutmamalıyız ki, bu dünya -insanlar açısından- güzellik yarışmasına bir sahne görevini yapmaktadır. Ancak, bu güzellik yarışması fizikî değil, manevî, ahlakî güzellikler yarışmasıdır. Hadis-i şerifte Efendimiz (a.s.m) bize şunu öğretiyor:

“Allah sizin suretlerinize/şekillerinize bakarak sizi değerlendirmez, bilakis sizin kalplerinize bakar, iç dünyanızdaki güzelliğinize bakar, ona göre sizi değerlendirir.” 
(Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz