Atomların İlim Ve Şuur Sahibi Olmadığını Nereden Biliyorsunuz?

54
0
Paylaş
Atomlar Allah'ın Emriyle Nasıl Hareket Ediyor?

Şuur ve ilim sahibi olma canlılığın özelliklerindendir. Canlıları cansızdan ayıran özellikler, lise birinci sınıf biyoloji kitabında şu şekilde verilmiştir:

1. Hücre yapısı,
2. Metabolizma,
3. Tepki verme,
4. Organizasyon,
5. Boşaltım,
6. Üreme,
7. Beslenme,
8. Büyüme ve gelişme,
9. Çevreye uyum (Adaptasyon),
10. Homeostasi (Kararlı iç denge),
11. Solunum,
12. Hareket,
13. Ölüm.

Sayılan bu özellikler canlılara ait olmakla beraber, bu canlı grubundan bitkilerde şuur ve ilim mevcut değildir. 

İlim, irade ve şuur gibi hususiyetler yüksek bir ruhun özelliğidir. Bu da en mükemmel manada insanda görülmektedir.

Zerreler, yani atomlar ya da elementlerin hareketleri ve gördüğü vazifeler, sonsuz bir ilmi, iradeyi ve kudreti gerektirmektedir. Çünkü görülen işler son derece mükemmeldir.

Soru sahibinin bu konuda yanıldığı husus, zerrelerdeki şuurlu ve mantıklı hareketi, o zerrelerin kendisinden zannetmesidir. Halbuki o zerreler Allah’ın emri, iradesi ve kudretiyle hareket etmektedirler.

Atomlar Allah’ın Emriyle Nasıl Hareket Ediyor?

Kur’an-ı Kerim; yerde ve gökte ne varsa her şeyin Allah’ı tesbih ve zikrettiğini bildiriyor. (Haşr, 59/24) Atomların ve atomlardaki elektron, nötron ve proton gibi atom altı parçacıkların belirli bir yörüngede hareket etmeleri, onların bir bakıma tesbih ve zikri sayılabilir.

Nasıl ki saat zamanı gösterir ve bununla şuurlu bir hareket yapar. Ama kendi bu hareketinin şuurlu ve bir mana ifade ettiğini bilmez. Onun bilmemesi, bizim bu hareketin şuurlu olduğunu bilmemize engel değildir.

Sonuç olarak, kâinattaki bütün cansız elementler ya da atomlar Allah’ın sonsuz emir, irade ve kudretiyle hareket ediyor. Onların ilmi ve şuuru olmadığı halde Allah onlara şuurlu hareket yaptırıyor.

Kaynak:Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

BİLİM İNSANLARI NEDEN ATEİST OLUR?

KARADELİK HAKKINDA KUR’AN’DA VE HADİSLERDE BİLGİ VAR MIDIR?

HZ. İBRAHİM İLE NEMRUD’UN AYNI ÇAĞDA YAŞAMADIĞI KONUSUNDA NE DERSİNİZ?

KUR’AN-I KERİM’DE DÜNYANIN 7 KATMANDAN OLUŞTUĞUNU SÖYLÜYOR,BİLİMDE İSE 4,5 KATMANDAN, BİLİM VE DİN ÇELİŞİYOR MU ?

Paylaş

Bir yorum yaz