Altıncı his nasıl güçlendirilir?

60
0
Paylaş

Değerli Kardeşim,

Altıncı his herkeste var. Fakat kişilere göre zayıf veya güçlü olabilir. Bu his de âdeta keramete yakın ve biraz daha umumi bir sezgidir. Bu açıdan bakıldığında kalbin nurlanması, aklın aydınlanması, hislerin arınıp temizlenmesi nispetinde bu altıncı his kuvvetlenir.

“Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın nuruyla görür.” (Mecmauz-zevaid, 10/268) anlamındaki hadis-i şerifte yer alan feraset de bu altıncı his kapsamındadır. Bu hissin ve benzeri önsezilerin de keramet gibi tezahür etmeleri için iman ve amel denklemine muhtaçtır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

ALTINCI HİS İLE ALAKALI, İSLAM ALİMLERİN ELİNDE BİR KAYNAK VAR MI; DOĞRU MUDUR ?

ZİHİN MERTEBELERİ VAR MIDIR; VAR İSE BUNLAR NELERDİR AÇIKLAR MISINIZ?

İMANIMIZI NASIL KUVVETLENDİRİRİZ? TAHKİKİ VE TAKLİDİ İMAN NEDİR?

TEFEKKÜR NEDİR ?

ÖLMÜŞ İNSAN KEMİĞİ NECİS MİDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz