Hazreti Hüseyin’in başını Dımaşk’ta bir mızrağa taktılar (Yakubi-Tarih c. 2, s. 245). Sonrasında mızrakta üç gün asılı bırakmak suretiyle teşhir ettiler (Zehebi-Tarihul’islam c. 3, s. 12, Makrizi-Hitat c. I, s. 430). Ayrıca Hazreti Hüseyin’in başı, Yezid tarafından Medine’ye gönderilip orada da astırılarak teşhir edildiği de rivayet edilir (İbn-i Habib-Kitabülmuhabber s. 491).

Ancak Hazreti Hüseyin’in başının gömüldüğü yer hakkında bir hayli ihtilaf vardır. İbn-i Sa’d’e atfen Yezid’in, onu Medine naibi Amr bin Saîd’e gönderdiği ve Hazreti Fatıma’nın yanına gömdürdüğü rivayet edildiği gibi Yezid’in ölümüne kadar mahzeninde bırakıldığı ve sonra, onu kefenleyip Dımaşk Ferâdis kapısına gömdükleri de rivayet arasındadır. Hatta İkinci Feradis kapısı içinde “Baş” diye anıla gelen bir Mescid de mevcuddur (Ebülfida-Elbidaye Veimi’iâye c. 8, s. 204).

Ebû Kerib der ki: “Dımeşk’ta Yezid’in oğlu Velid’in yanında toplananlar arasında ben de bululuyordum. Atıma binip Tevma kapısına doğru gittim. Kapıyı açtığım zaman, içinde, üzerinde ‘Bu, Hüseyin b. Ali’nin Başıdır.’ diye yazılı bir baş vardı. Kılıcımla bir çukur kazıp onu gömdüm!” (Zehebî-Siyerü Âlâmünnübela c. 3, s. 213).

Ayrıca Hamza bin Yezid-ül Hadramî de bu hususta şu bilgiyi verir: “Hüseyin’in başı, Dimeşk’ta üç gün asılı olarak görüldü. Bana, Yezîd’in dadısının söylediğine göre baş, Süleyman b. Abdulmelik, Halife oluncaya kadar (Hicrî: 96) askerî silah deposunda bekletildi. Süleyman b. Abdulmelik, adam gönderip onu getirtti. Başın, sadece beyaz kemiği kalmıştı. Bir tabut getirildi. Baş, kokulandı, kefenlendi ve tabut içinde Müslüman makbercsîne gömüldü. Müsevvede (Abbas Oğulları) Dımeşk’a geldikleri, girdikleri zaman, başın bulunduğu yeri soruşturdular. Bulunduğu yeri kazdılar ve onu, oradan aldılar, sonradan onun ne yapıldığını Allah bilir.” (Zehebi-Siyerâ Âlâm c. 3 s. 216, Tarihül’islâm c. 3, s, 12-13, Ebülfida-Elbidaye Vennihâye c. 8, s. 204, Nakrizi-Hıtat c. l, s. 430).

(M. Asım Köksal, İslam Tarihi Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası, 213-214).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

HZ. HASAN VE HZ. HÜSEYİN, İSYANLARINDA HAKLI MIYDI? BABALARI HALİFE OLDUKLARI İÇİN, HASAN VE HÜSEYİN’İN HALİFELİK İDDİA EDİLMESİ ANORMAL DEĞİL MİDİR?

HAZRETİ AİŞE VALİDEMİZ, HZ. HASAN’IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN YANINA DEFNEDİLMESİNE ENGEL OLMUŞ MUDUR?

HAZRETİ OSMAN ZAMANINDA ÇOĞALTILAN MUSHAFLAR, HANGİ ŞEHİRLERE GÖNDERİLMİŞTİR?

HZ. ALİ (RA)’IN VEFATI/ŞEHİD EDİLMESİ NASIL OLMUŞTUR?


HAZRETİ VAHŞÎ MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ONA “ANCAK GÖZÜME GÖZÜKME.” DEDİĞİ RİVAYET EDİLİYOR. BU RİVAYET SAHİH MİDİR?