Hadis olarak böyle bir rivayete rastlayamadık. “Kim Allah’ı çok hatırlar ve zikrederse nifaktan uzak olur.” manasındaki bilgi, ayetlerin işaretinden anlaşılan bir söz olarak ifade edilmiştir.

Mesela, İbn Kayyım şöyle demiştir:  “Aziz ve celil olan Allah’ı çokça zikretmek, nifaka girmekten koruyan bir emandır/güvencedir.” (İbn Kayyım, el-Vabilu’s-sayyib, 1/80)

Kâ’b (el-Ahbar)’ın da şöyle dediği bildirilmiştir: “Kim Allah’ı çok zikrederse, nifaktan uzak olur.” (bk. a.g.y)

Münafıklar hakkında ifade edilen “onlar Allah’ı çok az zikrederler.” (Nisa, 4/142) mealindeki ayetin mefhum-u mühalifi şudur: “Kim Allah’ı çok zikrederse nifaktan uzak olur.”

Yine Münafıkun suresinin 9. ayetinde yer alan “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah´ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.” mealindeki ifadeden de Allah’ı zikretmenin nifaktan koruyan bir zırh olduğunu anlamak mümkündür. (bk. a.g.y)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin. 

Bazı Merak Edilen Sorular:

KALBEN YA DA İÇİMİZDEN, DİLİ KIPIRDATMADAN ALLAH’I ZİKRETMEK CAİZ MİDİR?

“MÜMİN KULUN EN GÜZEL EĞLENCESİ MESCİTLERDE DEF ÇALIP ZİKRETMEKTİR.” SÖZÜ HADİS Mİ?

ŞARAP FABRİKASINA ÜZÜM VEYA ÜZÜM SUYUNU SATMAK CAİZ MİDİR?

HARAM VE TEMİZ OLMAYAN BİR İLACI TEDAVİDE KULLANMAK, JELATİN VE ALKOLLÜ İLAÇLA TEDAVİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

YANLIŞLIKLA EDİLEN LAĞV YEMİNİ İÇİN MEZHEPLERİN GÖRÜŞÜ NEDİR?