Hazreti Muhammed (asm)’in getirdiği ilahî mesajı dünyanın her yerine -bizzat kendisi- ulaştırmakla yükümlü değildir.

Hazreti Muhammed (asm)’in o zaman varlığı bile söz konusu olmayan Amerika’ya değil, var olan onlarca ülkeye de tebliğ etmeme ihtimali vardır. Çünkü Allah mümkün olmayan bir şeyi elçisinden istemez. Bu husus Allah’ın adalet ve hikmetine de uygun değildir.

Hazreti Muhammed (asm) Hislamabeşistan Necaşisi, Bizans Kayseri, Sasanî Kisrası, Gassanî lideri, Mısır Mukavkısı gibi o devirde mevcut olan en büyük dünya liderlerine mektuplar göndererek tebliğde bulunması tarihî bir gerçektir.

Hz. Peygamber (asm)’in tebliğini kendisinden sonra gelmiş olan halifeleri, varisleri olan İslam alimleri yapmışlardır.

“Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe, 34/28) mealindeki ayette Kur’an’ın evrenselliği ve Hazreti Muhammed (asm)’in bütün insanlara gönderile bir peygamber olduğu açıkça beyan edilmiştir.

Kaynak: Sorularla İslamiye

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

NEDEN PEYGAMBERLER HEP AYNI BÖLGELERLE GÖNDERİLMİŞ VE AVRUPA, ÇİN, HİNDİSTAN YA DA AMERİKA KITASI GİBİ BÖLGELERE PEYGAMBER GÖNDERİLEMEMİŞ?

OSMANLI DEVLETİ 1492’DE İSPANYA’DAKİ YAHUDİLERE KUCAK AÇTIĞI HALDE NEDEN MÜSLÜMANLARA KUCAK AÇMADI VE İSPANYA’YI UYARIP SAVAŞ AÇMADI?

NEDEN PEYGAMBERLERİN ÇOĞU ORTA DOĞU’YA GELMİŞTİR? HER TOPLUMA PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞ MİDİR?

TEBLİĞ ETMEK NE DEMEK?

HRİSTİYANLARA NASIL TEBLİĞ YAPABİLİRİM?