İnsanlık imtihanı” diye bir imtihan yoktur; herkes için “din imtihanı” vardır. Bu dinlerden biri de İslam’dır.

Eğer gayrimüslimler, Kur’an’a ve Hz. Peygambere (asm) iman etmedikleri hâlde, güya insanlık imtihanını kazanırsa cennete mi gidecek? Böyle bir iddia A’dan Z’ye Kur’an’a ve sünnete aykırıdır. Zira, İslamiyet en büyük insaniyettir.

Herhangi bir insanî erdemlik varsa, o mutlaka İslam dininde vardır. İslam’a aykırı olan her şey aynı zamanda hakiki insanlığa da aykırıdır.

En büyük insanlık, İslamiyet’tir:

“(Kur’an);
– Şu İslamiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi… ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası…
– Ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı’ı, tercüman-ı satı’ı…
– Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi…
– Ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetin mâ ve ziyası..
– Ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi…
– Ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi…”
(bk. Sözler, s. 366)

“Katiyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır…” (bk. Mektubat, s. 222)

Demek ki, insan ne kadar İslam’a, yani Peygamber Efendimiz (asm)’e uyarsa ve onu hayatını rol model olarak hayatına ne kadar uygularsa, o kadar insan olmuş oluyor.

Evet, insan olmak, büyük bir şeref ve yine büyük bir mazhariyettir. Bununla birlikte, bir kişi kendisine verilen insaniyet sermayesini yanlış yolda kullanırsa, yani aklını şer işlere yorar, hafızasına zararlı bilgiler doldurur, hayalini haramda dolaştırır, kalbini gayrimeşru sevgilerle kirletirse, en yüksek makamdan en alçak çukura düşebilir.

O halde, bu insanlık nimetini, büyük insanlık makamına çıkarmanın yolu, İslamiyete iman etmek ve sâlih amel işlemektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet 

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

İNSANLIK TARİHİ NE ZAMAN BAŞLADI?

İSLAMLA YÖNETİLEN BAZI ÜLKELERİN SUÇ ORANLARI NEDEN DAHA YÜKSEK?

İLK İNSANLARDAN SONRA İNSANLIK NASIL ÇOĞALDI?

“HİÇ KAN AKITMADAN BİR BÜYÜK ŞEHİR VEYA ÜLKE MÜSLÜMAN OLACAKTIR.” DİYE BİR ALAMET VAR MIDIR? İSTANBUL’UN VE ROMA’NIN FETHEDİLECEĞİ BİLDİRİLİYOR MU?

MİLLİYETÇİLİK, IRKÇILIK HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? KENDİ MİLLETİMİ DİĞER MİLLETLERDEN DAHA FAZLA SEVMEM CAİZ MİDİR?