Evet, Hz. Osman’ın evinin kuşatılması ile ilgili böyle bir olay meydana geldiği kaynaklarda geçmektedir.

Hz. Osman’ın evini kuşatan asiler diyalog çağrılarına cevap vermedikleri gibi, suyunu da kesmişlerdi. Fakat Hazreti Osman’ın fitneyi yatıştırmak ve haksızlıkları gidermek hususunda asilere yaptığı nasihatlerin onlar üzerinde hiçbir tesiri olmamıştı. Hatta onlar, Hazreti Osman (ra)’a şöyle diyorlardı:

“Biz seni hilafetten azledene veya öldürene yahut da bu yolda ölene kadar bu işten vazgeçecek değiliz. Eğer sana sahip çıkanlar bize engel olmaya kalkarlarsa onlarla savaşırız.”

Hz. Osman ise (ra) onlara, Allah’ın üzerine yüklediği hilafet görevini asla bırakmayacağını ve ölümün kendisine bundan daha sevimli olduğunu bildirmişti. Ayrıca kendini savunmak için kimseye emir vermediğini eklemişti (İbnül-Esîr, Üsdül-Ğâbe, III/169-170). Bununla birlikte o, ashaptan asileri şehirden kovup çıkarmak için gelen teklifleri reddediyor ve onlardan silah kullanmayacaklarına dair kesin söz vermelerini istiyordu.

Hz. Osman Ne Zaman Hz. Ali’den Su İstemiştir?

Bir gün kendisini kuşatan asilerin karşısına çıkıp: “Ali buralarda mı? Sa’d buralarda mı?” diye sormuş, bulunmadıkları cevabını alınca biraz susmuş ve şöyle demişti: “Bana su sağlamasını, Ali’ye bildirecek kimse yok mu?” Bu istek Hz. Ali (ra)’ye ulaşınca derhal üç kırba suyu ona göndermişti.

Daha sonra Hazreti Ali (ra), asilerin Osman (ra)’ı öldürmek istediklerini öğrenince böyle bir şeye meydan vermemek için iki oğlu Hasan ve Hüseyin’e, kılıçlarını alarak gidip Hazreti Osman’ın kapısında beklemelerini ve içeri kimseyi sokmamalarını söylemişti. Abdullah İbn Zübeyr de onlara katılmış, diğer bir takım sahabiler de çocuklarını oraya göndermişlerdi. Durum çok nazik bir hal almıştı. Hz. Osman (ra), ne asilerin haksız taleplerini kabul ediyor, ne de Medine ve diğer bölgelerden gelen, asileri savaşarak Medine’den çıkarma tekliflerine olumlu cevap veriyordu. Çünkü O, Peygamber (asm) şehrinde kan dökmek ve fitneyi ilk başlatan kimse olmaktan çekindiği için böyle davranıyordu.

Hz. Âişe (r.anha)’dan Resulullah (sav)’ın şöyle söylediği rivayet edilmektedir:

“Ya Osman! Belki Allah sana bir gömlek giydirir, münafıklar senden onu çıkarmanı istediklerinde onu, bana kavuşuncaya kadar sakın çıkarma.”

Yani Hazreti Osman (ra), Resulullah (sav)’in bugünler için kendisine bildirdiği şeylere uymaya çalışıyordu. O, şöyle diyordu:

“Resulullah (sav) benimle ahitleşmiş olduğu şey üzerinde sabretmekteyim.” (bk. Tac, III/328-329; Suyûtî, Târihul-Hulefâ, Beyrut 1986, 170).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

HAZRETİ OSMAN ZAMANINDA ÇOĞALTILAN MUSHAFLAR, HANGİ ŞEHİRLERE GÖNDERİLMİŞTİR?

HZ. ALİ (RA)’IN VEFATI/ŞEHİD EDİLMESİ NASIL OLMUŞTUR?

HAZRETİ VAHŞÎ MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ONA “ANCAK GÖZÜME GÖZÜKME.” DEDİĞİ RİVAYET EDİLİYOR. BU RİVAYET SAHİH MİDİR?

HZ. ALİ VE HZ. MUAVİYE ARASINDAKİ SIFFİN SAVAŞI VE HAKEM OLAYI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

TOPLANAN İLK MUSHAF NEDEN HZ. HAFSA VALİDEMİZE VERİLDİ?