Bedir Savaşı’nda Mekkeli müşriklerden bir miktar esir alınmıştı. Ama henüz Cenâb-ı Allah Bedir esirlerine nasıl muamele edilceğini ve esirler hakkındaki genel hükmü bildirmemişti.

Peygamberimiz (asm) Bedir esirlerine nasıl muamele edileceği ile ilgili olarak ashabıyla istişare etti. Ashabtan bazıları bunların derhal öldürülmesini teklif ederken, en yakın Müslüman akrabalarının bunu infaz etmelerini tavsiye etmişlerdi. Buna karşılık başta Hz. Ebu Bekir (ra) olmak üzere bazı sahabeler de bu esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif ettiler. Rasûlullah (asm) bu ikinci teklifi uygun buldu. Esirlerden dörder bin dirhem bedel alınarak salıverilmelerini emretti. Bu arada durumlarına göre, bedel olarak 3000, 2000 ve 1000 dirhem kendilerinden alınması kararlaştırılanlar da oldu.

Fidye ödeyemeyenlerden, okuma yazma bilenlerin Müslümanların çocuklarından onar kişiye okuma-yazma öğretmeleri istendi. Esirleri Müslümanlar arasında dağıttılar.

Hz. Peygamber (asm) onlara iyi muamele edilmesini istedi. Esirlerden elbisesiz olanlara giyecekler verdiler. Bu esirler Müslümanlarla birlikte ve onlarla eşit şartlar altında yemeğe oturuyorlardı.

Esir alınanlardan sadece ikisi idama mahkûm edilmiştir. Çünkü bunlar Mekke’de inananlara yapmış oldukları zulümden dolayı idamı haketmişlerdi. Rasûlullah (asm)’ın, bu ilk askerî karşılaşmada gösterdiği bu insânî tutum ve davranış daha sonraki olaylarda da değişmemiştir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Sahabeler Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

SAHABELER SÜNNET OLMUŞLAR MIDIR?

EĞER SİZ SAHABELERİ GÖRSEYDİNİZ DELİ SANIRDINIZ, SÖZÜNÜN KAYNAĞI NEDİR?

SAHABELER ARASINDA GEÇEN SAVAŞLARI NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?CEMEL VAKASINDA ÖLEN SAHABELERİN DURUMU NEDİR?

BİZLER, HİÇBİR ZAMAN SAHABELERİN SEVİYESİNE ULAŞAMAZ MIYIZ?

SAHABELER ARALARINDA BİR KONUYU ÇÖZEMEDİĞİ ZAMAN NE YAPARDI?