Mısır, M.S. 642 yılında dördüncü halife Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir. Müslümanlar bu fetihle verimli arazilerle birlikte kıymetli kültür hazinelerini ele geçirdiler. Bu bilimsel hazinelerden birisi de Mısır’ın en önemli şehri olan İskenderiye’de bulunan “İskenderiye Kütüphanesi“dir.

Bazı Müslüman ve gayrimüslim tarihçiler bu kütüphanenin ikinci halife Hz. Ömer’in emriyle Mısır fatihi Amr b. el-As tarafından yakılıp yıkıldığını iddia etmişlerdir. Hatta bu iddia asırlardan beri araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır ve günümüzde de devam etmektedir.

Müslüman tarihçilerin ve oryantalistlerin çoğunluğu, ittifakla “İskenderiye Kütüphanesi“nin Amr b. el-As’ın Mısır’ı fethinden önce yıkılmış olduğunu kabul etmektedir. Ancak Ali Sami En-Neşşar bu iddianın hiçbir belge ve ilmi araştırmaya dayanmadığını, bu iddia bir kısım ahmak tarihçiler tarafından ortaya atıldığını, İskenderiyye’nin fethinden sonra da ilmi araştırmaların burada hızla devam ettiğini açıklamaktadır (Neşşar, İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, I, 140). Ancak İskenderiyye Kütüphanesinin yakılması olmuşsa da bu durumda “İskenderiye Kütüphanesi“nin yakılmasında Müslümanları suçlamak doğru değildir (Geniş bilgi için bk. Adem Pak, İskenderiye Kütüphanesi’nin Akıbeti Üzerine Değerlendirmeler, İslami Araştırmalar Dergisi, 2003, XVI/I, 176-183; Mehmed Mansur, İskenderiye Kütüphanesini Müslümanlar mı Yaktı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KOCASI CEHENNEME GİDEN KADIN, KOCASINI BEKLEYEMEZ Mİ?

AHİRETTE DE GECE GÜNDÜZ YAZ KIŞ GİBİ TABİAT OLAYLARI OLACAK MI?

BULUĞ ÇAĞINDAN ÖNCE VEFAT EDEN ÇOCUKLAR AHİRETTE AİLESİNDEN KAÇ KİŞİYE ŞEFAAT EDEBİLECEKTİR?

AHİRET HAYATINDA DEVRELER VAR MIDIR?

ÜÇ AYLARI TAMAMEN ORUÇLU GEÇİRMEK UYGUN MU?