Ümmetimden Allah’ın emirlerine uygun davranan bir taife her zaman var olacaktır. Onları yalanlayanlar muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Bu Allah’ın emri gelene kadar böyle devam edecektir.

Bu anlamdaki hadisler başta Buhari olmak üzere birçok sahih kaynakta geçmektedir:

“Ümmetimden bir topluluk, hak üzerinde galip gelmeye devam edecek­tir. Onlar hak üzerinde hep böyle sebat edip durdukları müddetçe ta Al­lah’ın emri onlara gelinceye kadar muhalif olanlar onlara zarar veremeyecektir.” (Ebu Dâvud, Fiten 1, 4252; Tirmizî, Fiten 51, 2229; İbn Mâce, Mukaddime 1, 10, Fiten 9, 3952; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/278, 279).

“Ümmetimden bir topluluk, insanlara galip gelmeye devam edecektir. Onlar, bu galip gelme halinde bulunurlarken Allah’ın emri onlara gelecektir.” (Buhârİ, Menâkıb 28; İ’tisam 10, Tevhid 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/244, 248).

“Bu din, daima ayakta durmaya devam edecektir. Müslümanlardan bir topluluk, kıyamet kopuncaya kadar bu din uğrunda savaşmaya devam et­mekten asla vazgeçmeyecektir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/92, 94, 103, 105, 106, 108).

“Ümmetimden bir topluluk, hak uğrunda savaşarak kıyamet gününe ka­dar galip gelmeye devam edecektir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/345, 384; İbn Hibbân, Sahih, 6819; Ebu Ya’lâ, Müsned, 2078).

“Ümmetimden Allah’ın emrini yerine getiren bir topluluk sürekli bulu­nacaktır. Onları aşağılayan veya onlara muhalefet edenler, onlara asla zarar veremeyecektir. Öyle ki Allah’ın kıyamet emri gelinceye kadar bu topluluk insanlara karşı böyle muzaffer halde kalacaklardır.” (Buharı, Menâkıb 28, Tevhid 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/101).

Abdullah İbn Amr, Mesleme b. Muhalled’in yanındayken şöyle dedi: “Kıyamet ancak halkın kötüleri üzerine kopacaktır. Onlar cahiliyet halkından daha kötüdürler. Allah’tan bir şey isterlerse onu üzerlerine reddeder.”

Onlar bu haldeyken Ukbe b. Âmir çıkageldi. Mesleme, ona: “Ey Ukbe! Dinle, Abdullah İbn Amr ne diyor?” dedi. Ukbe’de: O, daha iyi bilir. Fakat ben, Resulullah (asm)’ı buyururken işittim:

“Ümmetimden bir topluluk, düşmanlarına karşı üstün gelmede Allah’ın emri uğrunda çarpışmakta devam edeceklerdir. Onlar bu hal üzerinde bulunurlarken kendilerine muhalefet edenler kıyamet günü gelinceye kadar onlara bir zarar vere­meyeceklerdir.”

Bunun üzerine Abdullah İbn Amr:

“Evet doğru! Sonra Allah, kokusu misk, dokunması ipek gibi olan bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar, kalbinde buğday tanesi ağırlığı kadar iman bulunan hiçbir canlıyı bırakmayıp muhakkak onların ruhlarını alacak. Sonra da dünyada insanların en kötüleri kalır. İşte kıyamet, bu kimselerin üzerine kopacak.” dedi (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir, 17/870).

“Garb / doğu halkı, kıyamet kopuncaya kadar hak üzerinde galip gelmeye devam edecektir.” (Ebu Nuaym, Hilye, 3/95-96).

Demek ki, Müslümanlar ne kadar zor ve kötü şartlar yaşayıp yenilgi­lere düşseler ve maddi etkilerini kaybetseler bile, Hakk’ın galebesi için çalışan grup ya da toplulukların kıyamet gününe kadar Hak yolunda mücadelede üstün olmaya devam edece­klerdir.

Bu tür topluluklar, bir bölgede ya da dünyanın dört bir yanında olabilir; çünkü bir bölgede ya da bir ülkede Müslümanlar sindirilip gizliliğe itilseler bile, bir başka yerde ya da yerlerde İslam mücadelesi devam edecek ve cihad sancağı maddi ve manevi olarak gönderde dalgalan­maya kıyamete kadar devam edecektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

‘KADINLARLA İSTİŞARE EDİN FAKAT DEDİKLERİNİN TERSİNİ YAPIN’ HADİSİNİN İHYA’DA GEÇMESİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

YAŞLI BABASINI KIZI BANYO YAPTIRABİLİR Mİ? DEDEM YAŞLI OLDUĞU İÇİN BANYO YAPAMIYOR, OĞULLARININ İKİSİ DE BANYO YAPTIRMIYOR, UTANIYORUM DİYORLAR. DEDEMİ ANNEM VE DİĞER KIZLARI BANYO YAPTIRIYORLAR. HEM DE ŞORT VEYA KÜLOT OLMADAN, ÇIRILÇIPLAK…

KUR’AN AYETLER HALİNDE İNDİRİLMİŞTİR. FAKAT BİR AYETTE, BİZ KUR’AN’I KADİR GECESİ’NDE İNDİRDİK, DEMİŞ. KUR’AN-I KERİM BİR DEFADA MI İNDİRİLMİŞTİR?

BEN GÜZEL SANATLAR’DA OKUYORUM VE RESİM BÖLÜMÜNDEYİM AMA RESMİN DİNİMİZCE HARAM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM. BEN RESMİ TAPMAK İÇİN YAPMIYORUM. BU ŞEKİLDE GÜNAH OLUR MU?

KUL HAKKI YİYEN KİŞİ TÖVBE ETSE VE HAKKINI YEDİĞİ KİŞİDEN HELALLİK DİLESE, FAKAT O KİŞİ HAKKINI HELAL ETMEZSE, KUL HAKKI YİYENİN DURUMU NASIL OLUR?