Mevlana’nın bu sözünün reenkarnasyonla bir ilgisi yoktur. Bu ifadede insanın geldiği safhalar nazara verilmekte ve Yaratan’ın sonsuz kudretine işaret edilmektedir. Şöyle ki:

İnsan önce toprakta/madenler âleminde elementler hâlindeydi. Sonra yarı canlı bitkiler âlemine geçti. Yani topraktaki elementler yarı canlı bir bitkinin/söz gelimi bir patatesin bir parçası oldu. Böylece canlıya doğru bir terakki söz konusu. Daha sonra bu patatesi bir kuş yedi ve insan namzedi olan müstakbel ceninin unsurları bu kuşa, yani, canlılar âlemine yükseldi. Sonra o kuşu babamız yedi ve ondan sperm oluştu ve ondan da biz yaratıldık. Sonra ışık olmak ise öldükten sonra nurdan daha nurânî olan ruh olarak yıldızlarda / berzah âleminde bir ışık gibi uçacağımıza işarettir.

Mevlana’nın maksadı bu safhalara dikkat çekmektir. Yani, cismanî tarafımız, madenler, bitkiler, hayvanlar/canlılar âleminden insanlık âlemine kadar bir terakki içinde devam edip gelmiştir. Ölüm anında cismanî tarafımızı toprağa teslim edip ruhanî tarafımızla -ki asıl bizi biz yapan budur- eğer onu kirletmemişsek, bir nur demeti hâlinde âlem-i nura uçacağız.

Bazı kimseler kendi yanlış düşüncelerine ve anlayışlarına destek bulmak ve görüşlerinin halk tarafından benimsenmesini sağlamak için, zaman zaman böyle iddialara başvururlar. Nitekim konuyla ilgili iddialardan biri de “Kur’an’da reenkarnasyonun olduğu” iddiasıdır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

REENKARNASYON HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? BU İNANCIN DİN, AKIL, MANTIK VE HUKUK AÇISINDAN YANLIŞ OLDUĞUNU NASIL İSPAT EDEBİLİRİZ?

VAKIA SURESİNDEKİ AYETLER REENKARNASYONA DELİL OLARAK GÖSTERİLİYOR. BU AYETLERİ NASIL ANLAMALIYIZ?

TİKTOK’TAN KAZANILAN PARA HELAL Mİ?

HAYIZLI KADIN İLE CİNSEL İLİŞKİNİN SINIRLARI NELERDİR?

İSLAM SOSYAL HAYATTA KADININ ÇALIŞMASINI UYGUN BULMUYOR MU?