Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı âlimlerce müstehap sayılmıştır. Zira sıhhati tartışmalı da olsa bir rivayette Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Şabanın ortasında yani Berat Gecesi’nde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! ‘ der.” (bk. Tirmizi, Savm 39; İbn Mace, İkame, 191).

Buna karşılık Hz. Peygamber (asm) Zilhiccenin ilk on günü (Ebu Davud, Sıyam, 62; Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşure ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196-197), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın vahyedildiği gündür.” diye cevap verirdi (Müslim, Sıyam, 198).

Sonuç itibariyle kandil gecelerinin ihyası iyilik ve ihsanda bulunma, daha çok dua, zikir, namaz gibi ibadetlerle meşgul olma veya ilim ve tefekkür ile olmaktadır. Ayrıca gündüzleri oruç tutmak müstehabtır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KANDİL GECELERİNİN ORUÇLARI NE ZAMAN TUTULUR, GECEDEN ÖNCEKİ GÜN MÜ SONRAKİ GÜN MÜ?

ŞEVVAL AYI ORUCU NEDİR? NE ZAMAN TUTULUR?

KANDİL (MÜBAREK GÜN VE GECELER) KUTLAMALARI BİD’AT MIDIR?

BERAT GECESİ ‘NDE BİR YILLIK KADERİMİZ Mİ YAZILIR?

GÜNAHTAN KAÇTIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN ŞEHİD OLUR MU?