Bazı tarikat kahramanlarına nispet edilen “Şeyhin/mürşidin yoksa şeyhin şeytandır.” sözü zaman zaman yanlış kullanılmaktadır. Şöyle ki:
Bu söz, bir mürşide bağlanmayı ifade eder. İnsan o sınırlı aklıyla gerçekler aleminin bütünüyle kavrayamaz. Kendisinin bir yaratıcısı olduğunu bilse bile, o yaratıcının kendisinden neler istediğini, emir ve yasaklarının neler olduğunu, önündeki ölüm yolculuğunun ötesinde ne gibi alemler bulunduğunu, hangi hâllerin, fiillerin ve sözlerin onu cennete, hangilerinin cehenneme götüreceğini bilemez. Bu noktada Kur’an’ın ve o İlâhî fermanı insanlara tebliğ eden Resulullah’ın irşadına muhtaçtır.

“Âlimler peygamberlerin varisleridir.” (Aclûnî, II/64) hadisinin hükmünce, âlimler mürşittirler. Onlara uymayıp derslerini dinlemeyen bir kişi, hocadan uzak duran bir öğrenciye benzer. Bu öğrencinin cahil kalması ve kötü yollara düşmesi kaçınılmazdır.

Nefsin terbiye edilmesi ve kalbin tasfiyesi, yani bütün kötülüklerden arındırılması için de büyük mürşitlerin keşfe dayalı olarak ortaya koydukları birtakım esaslar vardır. Bir kişi o büyük zatları dikkate almadan bu yola kendi başına girdiği taktirde, birtakım yanlışlıklar yapabilir. Ve kendisine bilmeyerek zarar verir. Tıpta bir kişi nasıl diyeti kendi aklınca yapmıyordur. Onu bir doktorun gözetimi altında ve belli kurallara uyarak icra eder. Öyle de bir kişi tarikat yoluna kendi başına girmemeli ve o yolun bir safhası olan riyazeti de kendi kendine uygulamaya kalkışmamalıdır.

Bu gerçeğe ters hareket eden bazı kimselerin “riyazet yoluyla kalben terakki edeyim” derken, bir takım ruhî hastalıklara maruz kaldığı çok görülmüştür. Yukarıdaki sözü, gerek cehaletten, gerekse tarikat yolundaki bu gibi tehlikeli sonuçlardan kurtulmak için “insanın kendi aklına güvenerek yalnız başına hareket etmekten kaçınması, alimlerin ve mürşitlerin tavsiyelerine uyması” gerektiği şeklinde anlamak lazımdır. Yoksa bu ifadeyi “İlla bir tarikat şeyhine bağlanmak lazım. Yoksa şeyhin şeytandır.” şeklinde kullanmak, çok yanlış olur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TARİKAT ŞEYHLERİNDEN VE BUNLARIN VEKİLLERİNDEN TÖVBE ALMAK CAİZ Mİ?

İSLAMI GEREĞİNE GÖRE YAŞAMAK NASIL OLUR?

AŞIK OLMAK GÜNAH MIDIR? SADECE O DUYGUYU İÇİNDE YAŞAMAK GÜNAH MIDIR?

“ALLAH AFFEDER!..” DEYİP İBADET ETMEMEK NE KADAR DOĞRU?

TARİKATA GİRMEK ŞART MI? TARİKATA GİRDİKTEN SONRA O DERSLERİ TAKİP ETMEMENİN SORUMLULUĞU VAR MI?