Bedir Savaşı’nda kalib kuyusuna atılan müşriklere hitaben, Efendimiz (asm) “Allah’ın bize vâd ettiği şeylerin hak olduğunu gördük; siz de size vâd edilenlerin hak olduğunu gördünüz mü?” -ayetten iktibas ederek- sorar. Ardından Hazreti Ömer (ra) “Yâ Resûlullah nasıl ruhsuz cesetlerle konuşuyorsunuz?” diye sorar. Ardından “Siz onlardan daha fazla -bu sözlerimi- işitiyor değilsiniz. Yalnız onlar bu gün cevap veremezler.” diye buyurur (Mecmau’z-zevaid’de bu hadisin sahih olduğu ifade edilmiştir- bk. 6/91).

Ebû Şeyh mürsel olarak Abid bin Merzûk (radıyallahû anh)’dân rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:
Medine’de, Camiye bakan bir kadın vardı; öldü. Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)’in haberi olmadı. Kabri yanından geçerken “Bu kabir nedir (kimindir)?” diye sordu.
Ona “Ümmü Mihcen’in kabridir.” dediler.
Resûlullah (sallallâhû aleyhi ve sellem): “Camiye bakan kadın mı?” dedi.
“Evet,” dediler.

Resûlullah (sallallâhû aleyhi ve sellem) hemen milleti saflaştırdı, cenaze namazını kıldı. Sonra ölen kadına seslenerek: “Hangi ameli daha hayırlı buldun?” deyince, sahabeler: “O işitir mi yâ Resûlullah?” dediler. Peygamber (sallallâhû aleyhi ve sellem): “Siz ondan daha fazla işitir değilsiniz.” buyurdu (Suyuti, Kabir Alemi).

Bu Rivayetler Birbiriyle -Hâşâ- Çelişir mi?

Burada iki rivayet arasında bir çelişki düşünülmemelidir.

Evvela, birinde “cevap veremezler” demesi, ikincisinde bu ifadeyi kullanmaması, bu kadının hemen cevap verdiği anlamına gelmeme ihtimali vardır. Sadece “cevap veremez” ifadesine yer verilmemiş o kadar…

Kalib  kuyusundaki müşriklere tevcih edilen soru, gerçekten cevabı istenen bir soru değil, bir azarlama sorusudur. Onun için orada “onlar cevap veremezler” ifadesiyle, bu sorunun cevap almaya yönelik değil. Tevbih ve azarlamaya yönelik olduğuna işaret edilmiş olabilir. Diğer hadiste ise, bizzat mümin bir kadına yöneltilmiş bir sorudur. Bir azarlama sorusu değil, gerçek -cevabı istenen- bir sorudur. Bunun cevabını Hz. Peygamber (asm) bizzat işitmiş olabilir. Bu sebeple “o cevap veremez” ifadesine yer vermemiş olabilir.

Kafirlerin ruhları azap ve müminlerin ruhları ise nimet içinde olduğu için kafirlerin ruhları azab içinde cevap verememesi ve müminlerin ruhları ise cevap verecek durumda olduğuna işaret ediyor olabilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

HZ. AZRAİL FITRAT OLARAK NASIL BİR YAPIDADIR, ÖLÜM ESNASINDA NASIL GÖRÜNÜR?

AZRAİL’İN BİR İNSANDAN RUHUNU ALMASI KAÇ DAKİKA SÜRER?

CEBRAİL VEYA BAŞKA BİR MELEK PEYGAMBERİMİZ VE SAHABELER TARAFINDAN GÖRÜLMÜŞ MÜDÜR?

MELEKLERİN YARATILMASI NIN HİKMETİ NEDİR?

İSRAFİL (AS), SÛRA ÜFLEYENE KADAR NE İŞ YAPAR?