İslam dininde büyü haram olduğu gibi, Yahudilikte ve Hristiyanlığın esasında da büyü haramdır. Nitekim Bakara suresinde geçen şu ayetler Yahudilikte de büyünün haram olduğunu göstermektedir:

“Tuttular Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tâbi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babilde Hârut ve Mârut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: ‘Biz sırf imtihan için gönderildik, sakın kâfir olma!’ demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü! Keşke bunu anlasalardı!”

“Şayet onlar iman edip sihir gibi haramlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kendilerine verilecek mükâfatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi!” (Bakara, 2/102-103)

Yahudiler dünya ülkelerine dağılıp parçalanınca, (özellikle Babil esareti sırasında) büyü kabilinden şeyleri öğrendiler. Bu sihiri de Hz. Süleyman (as)’a bağladılar; Allah’ın kitabından uzaklaştılar. Kur’ân, Hz. Süleyman (as)’ın, sadece büyüden değil, Tevrat’taki diğer bazı isnatlardan da beri olduğunu bildirir.

Yahudilikte büyü yapma maksatları, karı kocayı ayırmaktı. Bu da onların ahlâkça ne derece düştüklerini gösterir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

HRİSTİYANLIK VE YAHUDİLİK BUGÜN HAK DİNLER MİDİR?

MÂİDE SÛRESİ, 51. AYETTE GEÇEN, “YAHUDİ VE HRİSTİYANLARI DOST TUTMAYINIZ.” AYETİ NASIL ANLAŞILMALIDIR?

ALLAH İSTESEYDİ İLK GELEN İLAHİ DİN TEK DİN OLABİLİRDİ, AMA NEDEN ÜÇ FARKLI DİNİN OLUŞMASINA…

HZ. MUSA (AS)’A GELEN ON EMİR NELERDİR?

TABU NEDİR?