Evet, Şafiî mezhebine göre kaza namazı bulunan bir Müslümanın, bütün zamanını bu namazları kaza etmeye ayırması gerekir. Hatta uyku, evin geçimi gibi terk edilmesi güç olan önemli bir iş hariç, bütün vakitlerini kazaya kalan namazlarını kılmakla geçirmesi gerektiğinden, nafile ibadet ile meşgul olması caiz değildir. (Dimyati, Haşiyetü i’aneti’t-talibin, 1/39-40)

Bu hükümdeki gaye, farz olan ama zamanında kılınmayan bir ibadetin derhal kaza edilmesidir. Yoksa -haşa- “nafile ibadet önemsiz” demek değildir. 

Ne yazık ki Şafiî mezhebine mensup bazı kardeşlerimiz, kaza borçlarını gerekçe göstererek sünnet namazları kılmaktan uzak durmaktadır. Buna karşılık Şafiî mezhebinde yer alan “bütün vaktini kazaları eritmekle meşgul olma” yoluna da girmemektedirler. Bu durumda hem kaza namazları azaltmakla meşgul olmayıp hem de sünnet namazları kılmaktan uzak durmak, iki yönlü bir kayıp gibi görünmektedir. Bu açıdan hiç olmazsa nafile ibadetlerin yapıldığı veya yapılacağı zamanlarda kaza namazlarını kılmaya özen göstermeleri gerekir. Böylece en azından kaza namazlarını azaltmış olurlar.

Namaz ve oruç ibadetleri özürlü olarak yerine getirilememiş ya da kasten terk edilmiş olsun, kaza edilmesi farzdır. Dört mezhebin geneli tarafından benimsenen görüş budur.

İbadetlerini özürsüz olarak kazaya bırakmış olan bir kimsenin sadece ibadetini kaza etmesi yetmez; ayrıca tövbe etmesi gerekir. Zira kazaları yerine getirmek, o ibadetleri kaza ederek borcunu yerine getirmiş olur. Ancak özrü olmadığı halde, zamanında kılmadığı için günahkâr olmuştur. Kaza etmekle beraber, ayrıca özürsüz bir biçimde ibadetini zamanında yapmamış olması sebebiyle tövbe-istiğfarda bulunması, pişmanlığını arz etmesi gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

YENİ DOĞAN ÇOCUK İÇİN MEVLİD OKUTMAK BİD’AT MIDIR?

ÇOCUKLAR İMTİHANSIZ HESAPSIZ CENNETE GİDİYOR, BU ADALETSİZLİK DEĞİL Mİ?

EN ÇOK BİLİNEN ÖLÜM RESEPTÖRLERİ NELERDİR?

EŞİM ÇOCUKLARA ÖĞRETTİĞİM HER DİNİ EĞİTİM VE BİLGİYE MUHALEFET OLUYOR, NASIL DAVRANMALIYIM?

BULUĞ ÇAĞINA GELMEDEN ÖLEN ÇOCUKLARIN AHİRETTEKİ DURUMU NEDİR?