Sahabelerin hepsi âdil ve salih olarak kabul edilmektedir. Çünkü, hadis rivayetlerinde bütün alimler cerh-tadile tabi tutulduğu halde, sahabeler bundan istisna edilmiş, onların hepsi dürüst, doğru, iyi insanlar olarak kabul edilmiştir.

Ümmetin bu konudaki icmaı -sahabelerin hepsinin cennete giden yolundaki istikameti/sırat-ı müstakimi korudukları hususunda- kesin bir delilidir.

Ayrıca, sahabelerin peygamberlerden sonra insanların en faziletlileri olduklarına dair ümmetin ittifakı vardır.

Nitekim, İbn Hazm, kendisi gibi pek çok müçtehid ve imamların kanaatine tercüman olarak: “Sahâbe-i kirâmın hepsi cennet ehlidir.” demiştir (İbn Hacer, el-İsabe, 1/10).

Bu gerçeği destekleyen bir çok ayet ve hadis söz konusudur. Allah, onları övmüş ve; mutedil bir ümmet olduklarını (Bakara, 2/143), Allah ve resulune iman edip tam teslimiyet gösterdiklerini ve büyük ecir kazandıklarını (Âl-i İmran, 3/172, 173), Allah’ın kendilerinden, kendilerinin de Allah’tan razı olduğunu ve ebedi kalacakları cennetin onlar için hazırlandığını (Tevbe, 9/100) bildirmiş; Allah’a ve resulune yardım eden sadık müminler olduklarını (Haşr, 59/8), ihtiyaç içinde bulunmalarına rağmen başkalarını kendilerine tercih ettiklerini ve kurtuluşu hak ettiklerini (Haşr, 59/9), gerçek muminler olarak bağışlanacaklarını ve ahirette cömertce rızıklandırılacaklarını (Enfal, 8/ 74) haber vermistir.

Hz. Peygamber (asm) de fedakarlıklarını birlikte yaşayarak gördüğü ashabından bahsederken onları; “insanlik tarihinin en hayırlı nesli” (Buhari, Feza’il 1; Muslim, Fezail 211,212), “ümmtin en hayırlıları” (Musned, 5/350), “cehennem ateşinin yakmayacaği kimseler” (Tirmiz, Menakıb 57), “cennetlikler” (Kenzu’l-Ummal, 11/539) diye tanıtmış, ayrıca; “ümmetin onlara ikramda bulunmasını” (Tayalisi, Müsned, s. 7), “iyilik etmesini” (Müsned,1/ 26), “kendilerini çekiştirmemesini” (Buhari, Fezail 4) istemiştir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TESETTÜRÜN MODASI VAR MIDIR?

PEÇE TAKMANIN HÜKMÜ? EFENDİMİZİN HANIMLARI PEÇE TAKIYORLAR MIYDI?

AHZAB 59. AYET HÜR KADINLARIN CARİYELERDEN AYIRT EDİLİP, SOKAKTA SARKINTILIĞA UĞRAMAMALARI İÇİN İNDİRİLDİĞİ BİLDİRİLİYOR. PEKİ CARİYEYE SARKINTILIK EDİLMESİ DOĞRU MU?

KADININ NAMAZDA ERKEĞİN HİZASINDA OLMASI, ERKEĞİN NAMAZINI BOZAR MI?

KÜRTAJ OLMUŞ KADIN LOHUSA HÜKMÜNDE MİDİR?