“Peki dünyadaki ağaçlar ve taşlar da cennete gidip, buradaki ağaçların orada insanlar gibi, buradaki taşların orada hayvanlar gibi olacağını söylemek mümkün mü?” sorusuna cevabımız “Hayır!”dır; çünkü böyle bir bilgi ne Kuran’da ne de hadislerde söz konusu değildir.

Ayrıca, ağaçları -en mükerrem varlık olan- insanla aynı tutacak bir karşılaştırma Kur’an’ın açık ifadelerine de terstir.

Konumuzla ilgili olarak dünya-ahiret hayatının karşılaştırıldığı:

(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi” (Ankebut, 29/64)

mealindeki ayette yer alan “asıl hayat” ifadesinde böyle bir karşılaştırmanın yapılmadığını görmekteyiz.

Bediüzzaman Hazretlerinin bu ayetin tefsirinde yaptığı açıklama şöyledir:

“…şu dâr-ı dünyada, camid ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatdardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar; emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen “Filan meyveyi bana getir”, getirir. Filan taşa desen “Gel”, gelir. Madem taş, ağaç, bu derece ulvî bir suret alırlar. Elbette ekl ve şürb ve nikâh dahi hakikat-ı cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber; Cennet’in dünya fevkındeki derecesi nisbetinde, dünyevî derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder.” (bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz, s. 499).

Bu açıklamada “Dünyadaki ağaçlar ve taşlar ile insanlar arasında” bir benzetme yoktur. Sadece “emirleri anlama ve yerine getirme” noktasında bir benzetme yapılmıştır.

Benzetme yönünün benzeyen ve kendisine benzetilen şeyler arasında her yönüyle bir “vech-ş şebeh” olmasını gerektirmez. Örneğin, “Filan adam arslan gibidir.” denildiği zaman, bu adamın her açıdan o arslan gibi olmasını gerektirmez. Sadece bir tek yönden “ortak benzetme yönü” varsa yeterlidir.

Bunun gibi, cennetteki ağaçların insana benzemesi, yalnız şuur ve algılama bakımından olması teşbih için yeterli bir argümandır.

Özetle, cennetteki ağaçlar ve taşlar, buradaki hayvanlardan daha ileri seviyede hayat sahibi olacaklardır. Ahiretin ağaçları ve taşları bu derece terakki etmiş olurlarsa, elbette ki, oranın insanları hayal edemeyeceğimiz kadar ileri bir derecede hayat sahibi olacaklardır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

CENNET HAYATI NASIL GEÇECEKTİR?

TESETTÜRSÜZ KADININ EVİNDE YEMEK YENİR Mİ?

BEBEK ODASI MOBİLYASI ÜZERİNDE HAYVAN FİGÜRLERİ/RESİMLERİ BULUNMASI CAİZ Mİ? ACABA BUNLAR MELEKLERİN BEBEK ODASINA GİRMESİNE ENGEL OLUR MU?

DÜNYADA YAŞADIĞIM BÜTÜN ANILARI, CENNETTE İZLEYEBİLİR MİYİM?

ÇOCUKLARA DİNİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NASIL VERİLİR?