Başarının tek ölçüsünün bilişsel zeka (IQ), yani akıl olduğuna inanıldığı için hayatın her alanında sadece aklı geliştirmenin yolları arandı. Ancak duygusal zeka (EQ) kavramı ile ilgili çalışmalar derinleştikçe; duygular ile mantığın aslında birbirinin zıttı değil, sadece farklı kişisel özellikler olduğu anlaşılmaya başlandı. Ayrıca duyguların da en az akıl kadar, hayatın bir gerçeği olduğu fark edildi.

Sorunuzda sözünü ettiğiniz “başkalarına ait duyguları yönetme ve yönlendirme”den “Duygusal Zeka” kuramının kastettiği budur. Yani insanların duygularını etkileyerek, firmaların, kulüplerin veya siyasi partilerin kendi çıkarlarına ve amaçlarına uygun olacak şekilde davranmalarını ve düşünmelerini sağlamaktır. 

Duygusal zekası yüksek olan liderler “organizasyonel gelişimler için pozitif duyguları kullanmaktadır. Bu duygulardan istifade etmektedirler ve kişiler arası ilişkilerde çalışanlara işbirliği, güven ve tutku duygusunu aşılamak amacıyla duyguları kullanmakta ve yönetmektedirler.”

Kendi duygularının farkında olan insan, aynı yöntemle, başkalarının duygularını da yönlendirebilir. Çünkü insanın psikolojisini anlayan, onun hangi durumda nasıl bir duygu verebileceğini, duygulanacağını bilir. Bu bilinince; kişileri güldürmek, ağlatmak, hüzünlendirmek, sevindirmek, motive etmek, coşku vermek, tüketime, yeme içmeye, ders çalışmaya ve iş yapmaya veya hayra, güzelliğe yönlendirmek daha da kolay hâle gelir.

Bu yönlendirme olumsuz olabileceği gibi olumlu da olabilir.

Batı bunu “Duygusal Zeka” olarak yeniden keşfedip dünyaya bir icat gibi sunsa bile; insanoğlu var olduğu günden beri insanlar, çevrelerini sevgileri, şefkatleri veya korkuları, zulümleri vb. ile zaten yönlendiriyorlardı. Ayrıca günlük hayatımızda da bizler, -bilerek veya bilmeyerek- başkalarının duygularını yönetiyor veya yönlendiriyoruz. Mesela, bir babanın çocuğunun başını okşayarak onu mutlu etmesi; annenin çocuğuna kucağını açıp ona güvenli liman duygusu yaşatması; din adamlarının yasta ve kederli olan kişilere nasihat ve dini sohbetlerle teselli vermesi o kişilerin duygularını üzüntüden huzura doğru yönlendirmedir. Ama kurum liderleri, bunu daha profesyonel yapıyorlar. Fark bu kadar.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KADIN, EŞİNİN AİLESİNE ZİYARETE GİTMEK ZORUNDA MI?

YÖNETİCİLERİN ZULMÜ KIYAMET ALAMETİ Mİ?

SİNEK SAVAR KULLANMAK CAİZ MİDİR?

ALEV İSMİNİ KOYMAK UYGUN MUDUR?

CÜNÜP VE HAYIZLI KİŞİLER KURAN DİNLEYEMEZ Mİ?