Kur’an-ı Kerim’in en mühim vasıflarından biri geçmişte olan hadiselerin doğru ve sadık tarafını onaylamak, tahrife uğramış kısımlarını da düzeltmektir. Kur’an bize geçmişte hak olarak gönderilmiş peygamberleri ve semavi kitap ve suhufları haber veriyor. Bize düşen de bu habere iman etmektir. Zebur, Tevrat ve İncil’in, Kur’an-ı Kerim gibi lafzi ve nazım olarak mucize olmamasından dolayı, zamanla art niyetli ve dessas adamların eli ile tahrife uğramıştır. Bu yüzden hükümleri, Kur’an’ın gelmesi ile iptal edilmiştir. Bu kitab-ı mukaddeslerin tahrif edildiğini ilan eden, Kur’an-ı Kerim’de yoruma açık olmayan çok ayetler mevcuttur.

Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini, Kur’an-ı Kerim şöyle haber vermektedir:
”Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken, dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri, Allah katından olmadığı halde, Bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah’a iftirâ ediyorlar.” (Âl-i imran, 3/78)

“Ey iman edenler! Biliniz ki, hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler…” (Tevbe, 9/34)

“‘Ve Allah çocuk edindi.’ diyenleri uyarmak için. Bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor! Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.” (Kehf, 18/4-5)

“Ey Ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?” (Âl-i imrân, 3/71)

Yahudiler Hakkındaki Ayetlerden Örnekler Verebilir misiniz?

1. Tevrat’ı değiştirdiler. (Bakara, 2/79)
2. Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran, 3/183)
3. Hz. İsa’yı öldüremediler. (Nisa, 4/157)
4. Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide, 5/64)
5. Hz. Meryem’e iftira ettiler. (Nisa, 4/156)
6. İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide, 5/82)
7. Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
8. Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’an’a inanmadılar. (Bakara, 2/146)
9. Çoğu iman etmeyecektir. (Bakara, 2/100; Nisa, 4/155)
10. Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bakara, 2/88-89)
11. Allah’a ve peygamberlerine inanın. (Allah) üçtür demeyin!” (Nisâ, 4/171)

Hristiyanlar Hakkındaki Ayetlere Örnekler Verebilir misiniz?

1. Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur. (Maide, 5/72)
2. Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur. (Maide, 5/73)
3. Meryem oğlu Mesih bir peygamber, anası da sadık bir kadındır. (Maide 75)
4. İsa Mesihe Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
5. Yahudilere göre, Hıristiyanlar Müslümanlara daha yakındır. (Maide, 5/82)

Yahudi ve Hristiyanların Ortak Yönleri Nelerdir?

1. Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler. (Tevbe, 9/31)
2. Yahudi bilginleri ve Hristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe, 9/34)
3. Allah’ın oğullarıyız dediler. (Maide, 5/18)
4. Bile bile hakkı gizlediler. (Âl-i İmran, 3/71)
5. Allah çocuk edindi diye iftira ettiler. (Bakara, 2/116)
6. Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. (Âl-i İmran, 3/70)
7. Allah’a iftira ettiler. (Âl-i İmran, 3/78)
8. Yahudi ve Hristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide, 5/51)
9. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır… (Bakara, 2/120)
10. Dinlerinde aşırı gittiler. (Nisa, 4/171)
11. Kitaplarındaki bilgileri gizlediler. (Maide, 5/15)
12. Ehl-i kitap, “Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek” dediler. (Bakara, 2/111)
13. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine, 98/6)

Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevrat’ı değiştirdiler. Hz. Musa’nın dini değişince Allah Teâlâ, İncil ile Hz. İsa’yı gönderdi. Hz. İsa’nın dini de bozulunca, İncil, yüzlerce İncil halini alınca, Allah Teâlâ, İslamiyet’i ve Kur’an-ı Kerimi tahrifden masun ve muhkem bir şekilde göndermiştir.

Bunlar Kur’an içindeki nakli delillerdir. Aynı zamanda, akli ve mantıki delilleri de İslam alimleri kitaplarında beyan etmişlerdir. Zaten, halihazırdaki Tevrat ve İncil, ispata lüzum kalmadan, kendi kendini çürütecek çelişkilerle doludur.

Dünyada en kolay iş, İncil ve Tevrat’ın tutarsızlıklarını göstermektir. Mesela, teslis inancı, günah çıkarmak, vaftiz, melekler Allah’ın kızlarıdır -haşa- inanışı, rahiplerin ilah yerine konulması, kilisenin kul ile Allah arasında aracı olması, Allah’ın papa ile hulul etmesi inancı, daha buna benzer çok aklın haricindeki safsatalar meseleye ışık tutar kanaatindeyiz.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ORUÇLU İKEN, GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI; YIKANMAK, DUŞ ALMAK MÜMKÜN MÜ?

VESVESE NASIL ANLAŞILIR?

HAC SURESİ 52 VE 53. AYETLERE GÖRE PEYGAMBERLER VESVESEYE Mİ DÜŞÜYOR? AÇIKLAR MISINIZ?

NAMAZDA KAŞINIYORUM YADA AKLIMDAN GÜNLÜK İŞLERİM GEÇİYOR.NE YAPABİLİRİM?

AKLIMA GELEN KÖTÜ DÜŞÜNCELERDEN NASIL KURTULURUM?