Kavramlar, ait oldukları medeniyet çevresi ve kültürel anlamlandırmaya göre içerik kazanırlar. Dolayısıyla teizm denildiğinde kendi tarihsel bağlamı içinde üçleme sorunu çerçevesinde açığa çıkan tartışmalar ve tanrı olarak kabul edilen Hz. İsa’nın bedenen mi yoksa ruhen mi tanrı olduğu; ya da her ikisi ile mi tanrı olduğu şeklindeki MÖ. 2. Yüzyıllarda belirginleşen Ortodoks tartışmalar ile IV. yüzyıldaki İznik Konsili’ne göre, üçü bir ve ayrı kabul edildiği kararlar söz konusudur.

İslam ise Allah Teala dışında bir varlığa uluhiyet isnat etmemenin ve Allah Teala’ya ve onun bildirdiklerine her akıl ve irade sahibinin bütünüyle ve doğrudan bağlanmasının adıdır.

Modern dönemlerde ise ateist tartışmalar batı kaynaklı olarak popülerleştiği için bunun karşıtı olan teizm; sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tartışmalarda ortaya konan tanrı tasavvurları ise daha çok felsefi ve ilkeseldir.

İslam dini açısından ise kavramsal anlamda kullanılması uygun olan tevhittir ve Müslüman muvahittir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

GUSÜL ABDESTİNDE KURU YER KALDIĞINA DAİR ÇOK VESVESE GELİYOR. BUNDAN NASIL KURTULABİLİRİM?

NAS SURESİ’NDE GEÇEN, “İNSANLARDAN VE CİNLERDEN VESVESE VERENLER” İFADESİ NE DEMEKTİR?

ŞEYTANIN HİLESİ OLAN VESVESEDEN NASIL KURTULURUZ?

ABDESTLİ İKEN YELLENME OLUYOR, ABDESTİM KAÇIYOR GİBİ VESVESE GELİYOR NE YAPMALIYIM?

SORU SORMAK, BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ ARAŞTIRMAK İMANA ZARAR VERİR Mİ?