Ehl-i sünnete göre, Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Bir hadis-i şerifte meal olarak: “Allah vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu.” (Buhârî, Megâzî, 67, 74, Bed’u’l-Halk 1, Tevhid 22) ifadesine yer verilmiştir. hiçbir şey” sözcüğünde diğer varlıklar gibi, zaman ve mekân da dahildir.

Zaman ve mekân yokken, Allah vardı. “… O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şura, 42/11) mealindeki ayette de bu gerçeğe işaret vardır. Çünkü, mekânda yer almak demek, başka varlıklara benzemek anlamına gelir.

Allah’ın bir adı Samed’dir; Samed, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığı anlamına gelir ve onun hiçbir denginin olmadığını gösterir. Eğer Allah mekâna muhtaç ise o takdirde Samed olmaz ve o takdirde bir madde olan mekân da ezeli olur. Bu ise, İhlas Suresinin sırrına aykırıdır ve materyalist bir düşüncedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

PEYGAMBERİMİZ ALEYHİSSELAM, MİRAÇTA ALLAH’I GÖRMÜŞ MÜDÜR? DÜNYA’DA ALLAH’I GÖRMEK NASIL OLUR? BİZ ALLAH’I HAYAL DAHİ EDEMEYİZ, ÇÜNKÜ O, ZAMANDAN VE MEKANDAN MÜNEZZEHTİR.

ALLAH BİZİ YARATMADAN ÖNCE İNSAN OLMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİMİZİ SORMUŞ MUDUR?

CENNETTE ALLAH ‘I GÖREBİLECEK MİYİZ?

ALLAH, KÂİNATI YARATMADAN ÖNCE NE YAPIYORDU?

ALLAH’IN; CANLILARI VE EVRENİ YARATMA AMACI NEDİR?