İmtihanın ana unsuru akıldır. Akıl özürlü olanlar ve çocuklar, imtihana tabi değildir. Bunlar doğrudan cennete girerler. Her insan Allah’ın kuludur ve evrenin en mükemmel varlığıdır. Allah, yaratılış amacını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü zihnî ve bedenî özelliklerle donatarak, varlık mertebelerinin en yükseğine çıkabilecek bir yetenek ve kapasitede, yani olması gereken en güzel biçimde insanı yaratmıştır. Allah onu, müminler, gayrimüslimler veya kafirler diye ayrı ayrı yaratmamıştır. Dünyaya gelen her insan İslam fıtratı üzere doğar.

Hz. Peygamber (asm) ve ona vahiy edilen din, insana rehberlik yapar, yol gösterir. İnsan da kendi hür iradesiyle tercihini yaparak yolunu seçer.

Kur’an bu gerçeği şöyle ifade etmektedir:

“Biz ona doğru yolu da eğri yolu da gösterdik. Artık isterse şükreder, doğru yolda gider; isterse nankörlük edip eğri yollara sapar.” (İnsan, 76/3)

İnsanoğlu dünya imtihanında iman ve amel ile manen terakki ederek, melekler seviyesine yükselebildiği gibi, isyanla, inkarla ve yaptığı tahribatlarıyla da aşağıların en aşağı mertebesine de inebilir. Bu yönüyle de canavardan daha tehlikeli bir hâl alır.

Allah kulunu dünya hayatındaki imtihana tabi tuttuğunda, genel olarak kulunun ahiret hayatını esas alarak onu imtihana tabi tutar. İmanın gücüne göre de onu imtihan eder. Ancak bu imtihanda da Allah’ın hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyeceği gerçeği de bilinmelidir.

Başıboş bırakılmayan insan, müslim olsun, gayri müslim olsun genel anlamda amellerine göre ve ilahi kanunlara bağlı olarak bir imtihan içindeler.

Ancak genel olarak müminler yaptıkları hataların karşılığını dünyada görürken, gayrimüslimler ise insanlara karşı yaptıkları iyiliklerin mükafatını dünyada görürler. Diğer ağır suçları ise Mahkeme-i Kübra denilen ahirete bırakılmıştır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ALLAH İÇİN “ALLAH BABA” İFADESİNİ KULLANMAK DOĞRU MU?

“ALLAH AFFEDER!..” DEYİP İBADET ETMEMEK NE KADAR DOĞRU?

GÖRMEDİĞİMİZ BİR ALLAH’A NASIL ŞAHİTLİK (ŞEHADET) EDECEĞİZ?

ALLAH, KÂİNATI YARATMADAN ÖNCE NE YAPIYORDU?

MATERYALİSTLERİN İDDİA ETTİKLERİ GİBİ MADDE EZELİ MİDİR?