Zina suçunun cezası hakkında Nur suresinin ilk ayetlerinde açık bir şekilde izahlar mevcuttur: “Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah’ın dinini tatbik hususunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk onların cezalarına şahit olsun.” 

Zina Suçunun Cezasının Tatbik Edilebilmesi İçin Tespit ve Şartlar Nelerdir?

Zina suçunun cezası tatbik edilebilsin diye, bu suçun kesin olarak aydınlığa çıkması ve tespit edilmesi şartı başta gelmektedir.
1) Dört âdil erkeğin, zina fiilini kesin olarak gördüklerine dair şahitlik etmeleri,
2) Suçu işleyen kimsenin itirafı,
3) Suçlu kadınsa hamile kalması. Bu üç husus teşekkül etmediği müddetçe cezası tatbik edilmez.

Ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi, zina suçunun cezası iki şekilde mütalâa edilmektedir: Birisi, yüz sopa, diğeri de recim (öldürmek). Bu çirkin suçu işleyen kimse, erkek veya kadın, bir defa olsun hiç evlenmemiş olmalıdır. Bunlara suç tespit edilip hüküm verildikten sonra yüz sopa cezası tatbik edilir.

Bu hükme bir esas teşkil eden hadis-i şerifi Hz. Ubeyde bin Sâmit rivayet eder. Hadis şu mealdedir: “Ölçüyü benden alınız, benden alınız! Allah onlara bir yol gösterdi. Zina edenler bekâr ise yüz sopa ve bir sene sürgün cezası tatbik ediniz. Evliler ise yüz sopa ve recim tatbik ediniz.” 

Fıkıh kaynaklarında bu sopanın durumu ve vuruş şekli hususunda bir ölçü verilir: Sopa parmak kalınlığında olmalı, yüze ve başa vurulmamalı, cezayı tatbik eden kimse sopayı omuzunun hizasından yukarı kaldırmamalı ve çıplak bedene vurmamalıdır.

Ayet-i kerimede geçen, “Mü’minlerden bir topluluk onların cezasına şahit olsun.” ifadesindeki hikmetleri de asrımız müfessirlerinden merhum Elmalılı şöyle belirtir: “Cezayı tatbik eden kimse suistimale girmemelidir. Herkesin gözü önünde cereyan etmesi hâlinde ceza bir işkence şekline bürünmez. “Tarihin şikâyet edegeldiği zalimane işkenceler hep gizlenerek yapılmıştır.” Halbuki bu bir işkence olmayıp cezadır. Bunun için dinin çizmiş olduğu sınırın dışına taşırılmamalıdır. Cezanın açıktan tatbik edilmesinde “İffetin kıymetini, ibret ve terbiyesinin tamimini ifade eden bir iman ve teşhir vardır.” Bu şekil aynı zamanda suçlu için psikolojik bir ceza manasını da taşımaktadır.”

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Zina Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

ZİNA YAPAN KİMSENİN KUL HAKKINDAN KURTULMASI İÇİN HELALLİK ALMASI GEREKİR Mİ?

EVLENECEĞİNİZ KİŞİ ZİNA ETTİN Mİ? DİYE SORARSA YALAN SÖYLENEBİLİR Mİ?

GÖZ ZİNASINDAN NASIL KURTULABİLİRİM?

EVLİ BİR ERKEK VEYA BİR KADIN ZİNA YAPTIĞINDA, EŞİYLE OLAN NİKAHI DÜŞER Mİ?

ZİNA YAPAN (ERKEK / KADIN) BİRİSİ, ZİNA YAPMAYAN BİRİSİ İLE EVLENEBİLİR Mİ? BEN GEÇMİŞ HAYATIMDA …