İmametin ve her zaman bir imamın bulunmasının gerekliliği; İmamet, dinin bir rüknüdür, İslam’ın temelidir. Şia içinde bazı âlimler imameti ve adı geçen imamların (on iki imam mezhebi) imamlığını inkâr edenlerin İslam’dan çıkmadığını da savunmuşlardır (İrfan Abdülhamid, a.g.e., 38).

Nas ve tayin: On iki İmam mezhebi Şiileri, Hz. Peygamberin (sav) Hz. Ali’yi halife tayin ettiğini kesin kabul ederler. Böylece imamlar Peygamber’den başlayıp devam eden bir silsiledir. Bu görüşlerini Hz. Peygamberin (sav) sözlerine dayandırırlar.

İmamların masum olması: İmamiye, imamların ancak Allah’a asî olmaktan masum olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İmamlar büyük-küçük, kasten veya yanlışlıkla hiç bir şekilde hata işlemezler. Bu husus imamın sözünün dinlenmesi, korkusunun kalplerden çıkmaması içindir.

İmamların on iki oluşu: On iki İmam mezhebine tabi olanlar, Hz. Peygamberden sonra imamların on iki tane olduğunda ittifak etmişlerdir (Hüseyin Atay, a.g.e., s, 137 vd.).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

İmam Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

DİNİMİZDE BİR BAYANIN MAKYAJ YAPMASI VE BOYA SÜRÜNMESİ CAİZ MİDİR?

İMAM NAMAZDA BAYILIRSA CEMAAT NE YAPMALI?

NEDEN EHL-İ BEYT İMAMLARINA DEĞİL DE DÖRT MEZHEP İMAMINA UYULMUŞTUR?

İMAM MÂLİK SAHABİLERE SÖVENİN KAFİR OLACAĞINI SÖYLEMİŞ Mİ?

İMAM KELİMESİ BAZI ALİMLERE NEDEN KULLANILIYOR?