Dünya hizmet, ahiret ise ücret yeridir. Dünyada ibadet eden, günahlara karşı sabreden kimse cennet hayatı ile mükafatını görecektir. Ahirette Allah’ın kudreti tam olarak tecelli edeceği için, ora halkının Allah’a karşı hayranlığı devam edecektir. Bilhassa cennet envai çeşit sanatların sergilendiği bir yer olacaktır. Rablerinin cemalini gören mü’minler kendinden geçecek hayret ve muhabbetlerini, takdis ve hamdlerini Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi mübarek kelimelerle ifade edeceklerdir.

Bunun dışında cennet dostlar ve akrabalarla beraber yaşanan bir lezzet yeridir. Orada yine komşuluk ve akrabalık bağları devam edecektir. Cennetlikler cehennemlikleri, cehennemlikler cennetlikleri görecektir. Cennetlikler 30 veya 33 yaşlarında olunacaktır.

– Kötü inançların orada yeri yok. Küfür, şirk, dalâlet gibi…
– Oraya kötü huylar da giremiyor. Yalan, gıybet, iftira gibi…
– Orada noksanlık da bulamazsınız. Hastalık, yorgunluk, uykusuzluk gibi…
– O beldenin lügatine giremeyen kelimeler var: ah, of, keşke, eyvah gibi…
– O darüsselâm bunların hepsinden uzaktır.

Rabbimiz bize o beldeyi şöyle müjde veriyor: “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu… Orada ebedî olarak kalacaklar. Hem de adn cennetlerinde hoş meskenler var… Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür… İşte asıl büyük saadet de budur.” (Tevbe, 9/72)

Bir de bu ilâhî haberin bütün cennet ehli için geçerli olan şu yönü var: o saadet yurdunun bahtiyar misafirleri bir nimete mazhar olduklarında: Bu, Rabbimin benden razı olduğunun bir nişanı, bir alâmetidir.” diye düşünerek, ulvî bir haz duyarlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat’ında bu mânâyı ne güzel dile getirir: “Bir padişah-ı zîşânın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde, yüz, belki bin elmanın lezzetinin fevkinde bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder.”

Demek ki cennet hayatı hem maddî nimetlerden istifade edilen, hem de onların çok üstünde manevî hazlar tadılandır. Bunu böyle değerlendirmeyip cenneti sadece ruhanî telâkki etmek, âhiretle ilgili bütün âyetlerin ruhuna ters düşen yanlış ve noksan bir anlayış olur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KABİR HAYATINDA KÂFİRLERİN HALİ NASIL?

KABİR NASIL HEM CENNET BAHÇESİ HEM CEHENNEM KUYUSU OLABİLİR?

HAYIZLI KADININ KABİR ZİYARETİ YAPMASI GÜNAH MIDIR?

BİZLER ÖLDÜKTEN SONRA, KABİR HAYATI NASIL OLACAK VE BİZLER KABİRDE NELERLE KARŞILAŞACAĞIZ?

KABİR AZABININ YA DA NİMETLERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR? KABİR AZABI ÇEKMEYECEK OLANLAR KİMLERDİR?