Mesele, kısmet bağlanması değil kısmetin beklenmesi meselesidir. Kısmetin kapalı olup olmadığını insan bilemediği için, kendi isteği olan bir şeyi elde etmek için bazı sebeplere teşebbüs etmesi gerekir. Bu sebeplere teşebbüsten sonra şayet istediğimiz şeyi elde edersek, şükrederiz. Şayet istediğimiz şey elde edilmez ise, o zaman “Hakkımızda hayırlı değilmiş.” deyip, verilmediği için ve ahirette isteğimizin daha güzelinin verileceğine iman edip yine şükretmek gerekir.

Şunu hiç unutmamak gerektir ki, Allah yarattığı kulunun kısmetini asla bağlamaz. O kadar bağlamaz ki, dünyada evlenemeden vefat edenleri bile cennette otuz üç yaşında en güzel bir cennet genci olarak evlendirir, kısmetini yine karşısına çıkarır, asla kısmetsiz bırakmaz. Onlar da o zaman asla pişmanlık duymazlar dünyadaki bekleyişlerinden dolayı. Çünkü cennet evliliği dünyadakiyle kıyaslanamayacak kadar özel ve güzel bir evlilik olur. Bütünüyle mutluluk ve saadet kaynağı halini alır.

Bizce burada unutulmaması gereken en mühim nokta şu olmalıdır;

Dünyadaki kısmetini bekleyenler bekleme süresini büyük bir fırsat bilmeli, bu sıralarda kendi özelliklerini geliştirip vasıflarını çoğaltmayı hedef almalı, vasıfsız işçi durumundan çıkıp aranan vasıflı aday özelliğini kazanmalı, kendini birçok vasıflarla değerli durumuna getirmelidir. Çünkü denklik dünyada da ahirette de esastır. Dünyada vasıflı olanlar cennette de vasıflılarla evlenirler. Bu bakımdan da kısmet bekleme devresini güzel vasıfları kazanma, çoğaltma devresi olarak düşünmeli, yüksek vasıflılara layık hâle gelmeye gayret göstermelidir.

Zaten beklemenin bir faydalı yanı da “güzel vasıflarını çoğalt” ikazını yapıyor olmasıdır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

“HİDAYET ALLAH’TANDIR.” SÖZÜ NASIL ANLAŞILMALIDIR?

ENAM SURESİNE GÖRE ALLAH, BİR KISIM İNSANLARIN HİDAYETİNE MANİ Mİ OLUYOR? BU İRADEYE KARIŞMAK OLMAZ MI?

CÜZİ İRADENİN ETKİSİ NEDİR? HER ŞEYİ ALLAH VERDİĞİNE GÖRE, İNSANA VERİLEN CÜZİ İRADENİN NE ÖNEMİ VARDIR?

ALLAH, KÂİNATI YARATMADAN ÖNCE NE YAPIYORDU?

HİDAYET NASİP İŞİ MİDİR; İMAN ETMEK İNSANIN ELİNDE MİDİR?