İnsanlar için illa da bir tarikata girmek bir cemaate girmek, bir şeyhe intisap etmek gibi şart yoktur. “Bir tarikat şeyhine bağlı değilse, İslamiyet’i yaşayamaz.” diye bir iddiada bulunmak doğru değildir.

Bir Müslümanın gerçek mürşid ve rehberi Kur’ân-ı Kerim ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Bir Müslüman bu iki mukaddesi kendisine rehber alıp kılavuz edinirse, sırat-ı müstakimi bulmuş, kendisine doğru bir yol çizmiş olur. Zaten bunları rehber almayan insanın olsa olsa rehberi ve yol göstericisi şeytandır. Çünkü, kâinatta iyi ve kötülerin temsilcisi vardır. Üçüncü bir yol yoktur. Bir insanın rehberi, ya iyi ve iyilerin temsilcisi olan Peygamber Efendimiz (asm)’dir; ya da kötü ve kötülüklerin temsilcisi olan şeytan ve onun fahrî yardımcılarıdır.

Bununla birlikte; başta sahabiler olmak üzere müçtehidler, veliler İslâm ulemâsı da insanlara hak ve hakikatı gösteren, doğru yolu işaret eden rehber ve kılavuzlardır. Bunlar zaten ilim ve irfanlarını Kur’ân’dan, Peygamberden (asm) almaktadırlar ve birçokları yüzlerce, binlerce insanın hidâyete ermesine vesile olmuş, hizmet etmiş, dünya ve âhiret saadetine ermesine yardımda bulunmuşlardır.

Mesela, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Gazali, Abdülkadir Gaylani, İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşıbend, Mevlana ve asrımızda da Beziüzzaman Said Nursi bu mürşid ve rehber şahsiyetlerden bir kısmıdır. Bu mübarek zatların hayatları, hizmetleri incelenirse, büyüklükleri ve İslâm tarihindeki yeri kolayca görülecektir.

Evet, bir Müslüman bu zatların sözlerini, kitaplarını, hâl ve hareketlerini, devam etmiş oldukları zikir ve evradı okuyabilir, taklit edebilir ve böylece İslâmî yaşayışını zenginleştirip nurlandırabilir. Böylece bu zatlar insana mürşid olur, rehber olur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TARİKAT ŞEYHLERİNDEN VE BUNLARIN VEKİLLERİNDEN TÖVBE ALMAK CAİZ Mİ?

İSLAMI GEREĞİNE GÖRE YAŞAMAK NASIL OLUR?

AŞIK OLMAK GÜNAH MIDIR? SADECE O DUYGUYU İÇİNDE YAŞAMAK GÜNAH MIDIR?

“ALLAH AFFEDER!..” DEYİP İBADET ETMEMEK NE KADAR DOĞRU?

TARİKATA GİRMEK ŞART MI? TARİKATA GİRDİKTEN SONRA O DERSLERİ TAKİP ETMEMENİN SORUMLULUĞU VAR MI?