Dünyada yaşadığımız anıları hatırlayıp cennette olanların dünyadaki hayatlarından da söz edeceklerine işaret edilmiştir şu ayette: “(Cennettekiler) birbirlerine dönüp sorarlar: ‘Doğrusu biz, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık (değil mi?) Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O’dur.” (Tur, 52/25-28)

Sözlü olarak bahsettikleri olayları, manzaraları görmek de isterler. “Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebediyen kalacaksınız.” (Zuhruf, 43/71) mealindeki ayette işaret edildiği üzere, gözlerin görmekten hoşlandığı dünyevî manzaralar da orada bulunur.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin bir ayetin işaretinden anladığı bir yorumu şöyledir: 
“Meselâ ehl-i cennet, elbette arzu ederler ki, dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirine nakletsinler; belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi; o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, herhalde dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı cennet’te, عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ / “karşılıklı koltuklara oturup sohbet edecekler” işaretiyle; sermedî manzaralarda, dünyevî maceraların muhaveresi ve dünyevî hâdisatın manzaraları cennette bulunacaktır. (…)”

“Aynen öyle de: Şu mevcudat-ı bahariye ve dünyeviyede kısa bir hayat geçirdikten sonra, onların Sâni’-i Hakîm’i âlem-i bekaya ait gayelerini o âleme kaydetmekle beraber âlem-i ebedîde, sermedî manzaralarda onların etvar-ı hayatlarında gördükleri vezaif-i hayatiyeyi ve mu’cizat-ı Sübhaniyeyi, menazır-ı sermediyede kaydetmek, mukteza-yı ism-i Hakîm ve Rahîm ve Vedud’dur.”
 (bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Makam, s. 294)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Cennet Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

ALLAH’I HER GÜN GÖRMEK CENNETTE MÜMKÜN MÜDÜR?

CENNETTE SABAH VE AKŞAM NASILDIR?

BİRDEN FAZLA EVLİLİK YAPAN KİŞİNİN CENNETTEKİ EŞİ KİM OLUR?

CENNETTEKİ HURİLER CİNSEL AMAÇLI MI VERİLECEK?

KADINLAR CENNETTE HZ. PEYGAMBER İLE GÖRÜŞEBİLECEKLER Mİ?