Nur suresi 33. ayetin meali şöyledir:
“Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden ‘mükâtebe’ yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.”

Nur suresi 33. ayette fuhşa izin verilmesi söz konusu değildir. Ayette özetle; imkanı olanların evlenmesi, evlenmeye güç yetiremeyenlerin ise bekarlıktan dolayı zina etmeyip sabrederek iffetlerini korumaları emredilmiş ve ayetin sonunda elin altındaki cariyelerin para karşılığı başkalarıyla fuhşa zorlanarak gelir elde etme amacı güdülmemesi gerektiği ifade edilmiştir. İlgili ayetin tefsiri şöyledir:

Nikaha güç yetiremeyenler de, teşebbüs ettiği halde nikah için gerekli olan şeyleri tedarik edemeyen ve yardım göremeyen bekarlar da, Allah kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetini korumaya çalışsın ve bu cümleden olarak ellerinizin altında bulunanlardan mükatebe yapmak isteyenleri, eğer kendileri hakkında bir iyilik biliyorsanız hemen mükatebe yapınız.

MÜKÂTEBE: Köle veya cariyenin vermeyi taahhüd ettiği bir bedel karşılığında hür olmak üzere kendisini efendisinden satın alması anlaşmasıdır ki, bedeli ödeyince hür olur.

İşte yukarıdaki emirleri ihmal etmek, namuslu kimseleri istemeyerek zinaya sürüklemeye yakın kötülüğe sebep olur. O halde günah kimin? Zorlayanın mı? Zorlananın mı? İkisinin de mi? Yapılan fiilin zorlayan için de zorlanan için de günah olduğunda şüphe yoktur. Fakat zorlanan biçareler de bu günaha razı olmayıp zorla sürüklendiklerinden dolayı özür sahibidirler ve Allah yanında, bağışlanmaya ve merhamet edilmeye layıktırlar. Fakat zorlamayı isteyerek yapanlar, surenin başında geçtiği üzere acımaya layık olmayıp razı olduğu günahın azabına layık oldukları gibi, zorlayanın da bütün vebali yüklenerek büyük azab ve nefrete müstehak olduğunu hatırlatmaya gerek yoktur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIMIZDAN NASIL KURTULABİLİRİZ?

BİR İNSAN KENDİSİNE BÜYÜ YAPILIP YAPILMADIĞINI NASIL ANLAR?

YALAN SÖYLEMEK HANGİ DURUMLARDA CAİZDİR?

KUR’AN’DA BAŞÖRTÜSÜ AYETİ YOK MU? NUR SURESİ 31. AYET’İ AÇIKLAR MISINIZ?

BİR GENCİN AİLESİ FAİZLİ EV YAPTIRDI; BU EVDE YAŞAMAK BU GENCE HELAL MİDİR?