Şeytandan ve diğer zararlı şeylerden sakınmak için okunan dualar çoktur. 

Enes’ten (Radiyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim evinden çıktığı zaman: ‘Bismillâhi tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.’ (Allah’a tevekkül edip Allah’ın adıyla çıkarım. İbâdete güç yetirmek ve günahlardan korunmak ancak Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir), derse; (Melek tarafından) ona şöyle söylenir: ‘Her kederden emin kılındın, mu­hafaza altına alındın ve doğru yola iletildin. Ayrıca şeytanlar ondan uzak­laşır.'” (Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî ve başka sünen sahipleri.)

Ayrıca şeytandan sakınmak için şu dua da okunabilir:

“Rabbenâ lâ tüziğ kulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb. İlâhi nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke. Allahümme’hfaz imanena mineşşeytanirracîmi fi cemi’i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezi bi bereketi Kur’ani’l-Azîmi ve bihürmeti Resûlike’l Kerîmi bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne. Allâhumme yâ veliyyel İslâmi, mütemessiken bil islâmi hattâ nelkâke bihi.”

“Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalblerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin katından yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasip et. Muhakkak Sen herkesin muradlarını vericisin. Allah’ım, rahmetini umar ve gazabından korkarız. Allahım, Kur’an-ı Azim’in bereketiyle ve Rasûl-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar, bütün ömrümüz boyunca lânetlenmiş şeytandan muhafaza eyle, lutuf ve kereminle yâ Erhamerrâhimin. Allah’ım ey İslam’ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam’dan ayırma.”

Kaynak: Sorularla İslamiyet 

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ALLAH’IN RAHMETİ SONSUZDUR, PEKİ NEDEN KULUNU EBEDİ CEHENNEME ATAR?

ALLAH’IN EMİR VE YASAKLARINA UYMADAN, ALLAH’IN RAHMETİ `Nİ BEKLEMEK YANLIŞ MI?

EHL-İ DÜNYA KİMDİR? VASIFLARI NELERDİR? EHLİ DÜNYANIN KARŞISINDA KİMLER VARDIR? ONLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

LOHUSALIKTA KIRK GÜNÜ AŞAN KANAMALAR ÖZÜR SAYILIR MI?

ELFAZ-I KÜFÜR SÖYLEYEN KİŞİ KÂFİR OLUR MU? BİR KİMSENİN BAZI SÖZLERİNDEN DOLAYI ONA KÂFİR DEMEK, TEKFİR ETMEK DOĞRU MU?