“Ameller niyetlere göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1) şeklindeki nebevi düstur hükmünce, bu sözü söyleyen kimsenin niyetine bakılarak açıklama gerekir. Önce şunu belirtelim ki, bu söz, “Allah bize ne zaman lütfedecek?” ifadesine denk bir mana ifade etmektedir; çünkü kader Allah’ın işidir. 

Buna göre, eğer bu sözü söyleyen kimsenin maksadı “bir istirham, bir yalvarış-yakarış” makamında sıkıntısını seslendirmek ise, bunda bir sakınca yoktur. Bu ifade ayette yer alan “Allah’ın yardımı ne zaman gelir?” (Bakara, 2/214) mealindeki ifadeye mutabık bir yalvarıştır.

Eğer bu sözü söyleyen kimsenin maksadı “Kaderi tenkit etmek, hakkındaki kaderin tecellilerinden memnun olmadığını seslendirmek ve böylece rahmet-i ilahiyeye itiraz etmek” ise, bunun cevabı Risale-i Nur’da özetle şudur: “Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır.” (Mektubat, s. 266).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KÜFÜR ETMEK CAİZ MİDİR?

TERAPİSTLERE AİLE SIRLARINDAN BAHSETMEK UYGUN MU?

DİNİ BAYRAMLARA KÜFÜR EDEN DİNDEN ÇIKAR MI?

BİR MÜSLÜMANIN ELİYLE VÜCUDUNA HAÇ ÇİZMESİ DİNDEN ÇIKARIR MI?

ÇEŞİTLİ TÖRENLERDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNMAK CAİZ MİDİR?