Evet, kabir hayatında kabir azabını görenlerin çığlıklarını hayvanlar işitir.

Öncelikle şunu ifade edelim ki, kabir hayatının sadece azap olarak ifade edilmesi doğru olmaz. Kabir hayatı demek daha doğru olur. Zira kabir hayatı sadece azaptan ibaret değildir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Nitekim, kabir suali ve azabıyla ilgili hadislerin hemen hepsinde sorulara cevap veren müminlerin kabirlerinin genişletilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirileceği ve mümine sabah akşam cennetteki yerinin gösterileceği bildirilmiştir (Müsned, III, 3-4; Müslim, Cennet, 65-66; Tirmizî, Cenâʾiz, 71)

Kabir Azabı Görenlerin, Sesi Nasıl Duyulur?

Burada Resûlullah’ın işittiği ve hayvanların da işiteceğini söylediği azap sesi, kabir azabını görmekte olan kişinin feryadıdır.

Nitekim sahih bir hadiste, kabir suali anlatıldıktan sonra, kafir ve münafıklar cevap veremeyince onlara yapılan azap sebebiyle çığlıklarından ve feryatlarından bahsedilir ve bu çığlıklarını ve feryatlarını, insan ve cinlerden başka ona yakın olan her şeyin işiteceği haber verilir:

“…Sonra demirden bir tokmakla ensesine öyle bir vurulur ve kafir yahut münafık öyle bir bağırır ki, insan ve cinden başka, ona yakın olan her şey onun feryadını işitir.” (Buhari, Cenaiz 66, 85; bk. Müslim, Cennet, 17; Nesâî, Cenaiz, 115)

Başka bir hadiste ise, Peygamber Efendimiz (asm)’in katırın üzerindeyken, katırın aniden ürktüğü ve nerdeyse Peygamberimizi üzerinden atacak duruma geldiği görülür. Daha sonra orada bazı müşrik kabirlerinin olduğu anlaşılır. (bk. Müslim, Cennet, 67)

Bazı kaynaklarda, kabir azabını hayvanların işittiği konusunun, dikkatle izlendiğinde gözlem yoluyla da tespit edilebileceği söylenir:

Bazı müşrik ve asillerin kabirlerinin bulunduğu yerden hayvanlar, ya geçmekten çekinirler yahut da bilhassa geceleri, ürkek ve korkak bir vaziyete geçerler. Hatta “bir atın karnında bir ağrısı olsa da onu Yahudi, Hristiyan,… ve münafıkların mezarlarının bulunduğu bir mezarlığa götürseler, oradaki azap seslerini işitir ve o seslerin şiddetinden kendi ağrısı geçer.” derler. (bk. Rodosizâde. Ahval-i âlem-i Berzah, elyazma, İst. Süleymaniye Küt. v. 70 a)

Bu bağlamda kabir azabı konusunda ümmetini uyaran Hz. Peygamber (asm), aynı zamanda müminleri kabir nimeti ile de müjdelemiştir.

Kabir bazı insanlar için azap yurdu olduğu gibi, bazı insanlar içinse nimet yurdu olacaktır. Kabir nimetinin varlığı, buna delalet eden ayetler ve mana yönünden tevatür derecesine varan hadislerle sabittir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

BİNLERCE YIL ÖNCE ÖLEN BİRİYLE YENİ ÖLEN BİRİNİN KABİR AZABI AYNI MIDIR?

KABİR AZABININ YA DA NİMETLERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR? KABİR AZABI ÇEKMEYECEK OLANLAR KİMLERDİR?

KABİRDE CENNETLİK OLDUĞUNU ÖĞRENEN BİRİSİ AHİRET İÇİN NEDEN KORKU DUYAR?

KABİR HAYATINDA KÂFİRLERİN HALİ NASIL?

RUHUMUZ KABİRDEN SONRA HANGİ SAFHALARDAN GEÇİYOR?