Gusül abdestinin geçerli olması için sadece farzlarını yerine getirmek yeterlidir.  

Ancak her yönüyle mükemmel ve Hz. Peygamber Efendimiz (asm)’in sünnetine de uygun bir gusül abdesti için sadece farzları değil, sünnetleri de yerine getirmek iyi olur.

Gusülde bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması şarttır.

Hanefî ve Hanbelîlere göre ağız ve burnun içi bedenin (yüzün) dışından sayıldığı için gusülde ağza su almak (mazmaza) ve burna su çekmek (istinşâk) suretiyle buraları yıkamak da farzdır. Bu sebeple guslün ağza su almak, burna su vermek ve bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde üç farzının bulunduğu belirtilir.

Mâlikî ve Şâfiîlere göre ise ağız ile burun içi bedenin dışından sayılmadığı için gusülde yıkanmaları farz değil, sünnettir.

Gusül abdestinin niyeti Hanefîlere göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır.

Vücudu ovalamak Mâlikîlere ve Şâfiî fakihlerinden Müzenî’ye göre farzdır; ayrıca gusle besmele ile başlamak da Hanbelîlere göre farzdır.

Gusül Abdestinin Sünnetleri Nelerdir?

– Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek,
– Besmele ile başlamak,
– Elleri üç kere yıkamak,
– Avret yerlerini ve varsa bedenindeki pisliği yıkamak,
– Namaz abdesti gibi abdest almak,
– Parmaklarla saçları tarar gibi yaparak suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak,
– Önce sağ omuza, sonra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak,
– Her organı üç kere yıkamak,
– Ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek.

Gusül “mutlak su” denilen nehir, pınar, kuyu, deniz ve yağmur suları ile yapılır.

Gusülde aslolan bütün vücudu yıkamak olduğuna göre saç, sakal, bıyık ve kaşların yıkanıp diplerinin ıslatılması, saçları örgülü olmayan kadınların hem saçlarını yıkamaları hem de diplerine suyu ulaştırmaları gerekir.

Saçları örgülü olanların ise, saçlarını çözmeden sadece diplerini ıslatmaları yeterli ise de Hanbelîler hayız ve nifas sebebiyle gusülde örgülü saçın çözülmesini gerekli görürler.

Ayrıca küpe deliklerinin ovalanarak, dar yüzüğün oynatılarak suyun buralara ulaşması sağlanmalıdır.

Bedeninde yara bulunan kişi yaranın üzerindeki sargıyı çıkararak yıkanır; yıkama yaraya zarar verirse sargının üzerini mesheder, bu da zarar verirse meshetmez.

Yıkandıktan sonra abdesti bozacak bir şey meydana gelirse sadece abdest bozulur.

Gusül yapması gereken bir kimse bedenindeki pislikleri giderdikten, ağzına ve burnuna su aldıktan sonra deniz ve ırmak gibi yerlere girecek olursa gusül yapmış sayılır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

GUSÜL ABDESTİ ALIRKEN, ÜZERİMİZDEN AKAN SUYUN YIKANDIĞIMIZ SUYA KARIŞMASINDA BİR SORUN VAR MIDIR?

CUMAYA EN SON GELENDE HAYIR YOKTUR, ŞEKLİNDE BİR HADİS VAR MIDIR?

GEÇİCİ DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MI?

HAYIZ VE NİFAS HALİNDE KADIN KUR’AN OKUYABİLİR Mİ?

KULAKTAKİ KÜPE DELİĞİ KAPANIRSA, GUSÜL ABDESTİNE MANİ OLUR MU?