Sevaplar ve günahlar tartılıp sevaplar ağır geldiğinde, kişinin günahları bağışlanır ve bu kişi doğrudan cennete girer.

Cenâb-ı Hak mizanda amelleri tarttığı zaman iyiliklerin kötülüklere, sevabların günahlara galibiyeti veya mağlûbiyetine göre hüküm verecektir. Hem kötülük ve günahların sebebleri çok, yapılmaları kolay olduğu için, bâzan kulunun razı olduğu iyi bir amelinden dolayı, çok kötülük ve günahlarını afvedecektir…

Bu hususta Peygamberimiz (asm)’den pek çok hadîs-i şerîf rivayet edilmiştir. Bunlardan biri de şudur:

“Birisi Mekke yolunda giderken ansızın susuzluğu artar. Hemen yol üstünde rastladığı bir kuyuya iner, suyundan kana kana içerek tekrar yukarı çıkar. Kuyu başında bir köpek ile karşılaşır. Hayvan susuzluktan dilini çıkarıp solumakta, toprağın rutubetli kısımlarını yalamaktadır. Bu yolcu kendi kendine, `Bana erişen susuzluk gibi, bu hayvana da susuzluk ârız olmuş; su bulamazsa ölecek zavallı,` diye düşünür ve hayvana acır. Kuyuya tekrar iner, ayakkabısının içine su doldurur. İçi su dolu ayakkabıyı ağzıyla tutarak kuyudan dışarı çıkarır. Suyu böylece köpeğe içirir.”

“İşte onun bu iyi hareketinden dolayı, Allah o kulundan razı olmuş, onu meleklerine karşı medhetmiş ve bütün günahlarını bağışlayarak Cennetine koymuştur…”

Bâzı rivâyetlerde, köpeğe su veren kimsenin, “fâhişe” bir kadın olduğu da kayıtlıdır. Mü`minler, birbirleriyle olan münasebet ve muamelelerinde, Allah`ın mizan-ı Ekber`deki bu adalet düsturuna uygun hareket etmelidir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten fazla gelse, o adamın sevgi ve hürmete lâyık olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

GÜNAH VE GÜNAHTA PİŞMANLIK NE DEMEKTİR?

BÜYÜK HAYIRLAR İÇİN GÜNAH İŞLENMESİ DOĞRU MU?BİLMEDEN İŞLENEN GÜNAHLARDAN SORUMLU OLUR MUYUZ?

YANİ BİR GÜNAHI BİLEREK İŞLEYEN BİRİ İLE GÜNAH OLDUĞUNU BİLMEDEN İŞLEYEN BİRİ ARASINDA FARK VAR MIDIR?

HİÇ AFFOLUNMAYACAK GÜNAH VAR MIDIR? ŞİRK VE BÜYÜK GÜNAHLARDAN TÖVBE EDEN KİŞİ KURTULABİLİR Mİ?

NAMAZIN SEVAPLARININ AZALMASININ SEBEPLERİ NE OLABİLİR?