Ene”deki vasıflar birer vahid-i kıyasi, birer birim ölçüsüdür. Bu ölçüler Allah’ın Zat-ı akdesinin kudsiyetine uygun bir şekilde görevini yerine getirecektir.

a) Allah’ın “ilim, irade, kudret” gibi sıfatları için masduken mütenasip (doğru orantılı) bir şekilde görevini yerine getirir. Yani, kişi kendine verilen cüzi “ilim, irade ve kudretini” bir vahid-i kıyasi yaparak Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudretini anlamaya çalışır.

b) Allah’ın “muhalefetün lil-havadis / hiçbir yaratığa benzememek” şeklindeki sıfatları da vardır. Bu konuda ise kişi ters orantılı bir pencereden bakarak Allah’ın sıfatlarını tanımaya çalışır. Örneğin, kendi cehaletiyle Allah’ın ilmini, acizliğiyle Allah’ın kudretini, faniliğiyle Allah’ın bakiliğini, parçalardan ve çift yaratılışından oluşan çokluğuyla Allah’ın birliğini idrak etmeye gayret eder.

c) “Ene”de var olan her şeyin bir vahid-i kıyasi olması diye bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki “Ene”de var olduğu bildirilen şeyler arasında kin ve şehvet gibi duyguları saymak da isabetli değildir. Çünkü bu gibi duygular nefsin unsurlarıdır.

Ene”, insanın öz varlığıdır. Bu da daha çok insanın mükerrem varlığıyla bağdaşan unsurlarla anılır. Bu mükerremlik iki şekilde tecelli eder:

Birincisi: İlim, kudret, malikiyet” gibi hususlardır.

İkincisi: İnsanın kulluğu itibariye kendisini değerli kılan “cehalet, acizlik ve fanilik” gibi hususlardır.

Hülasa: Allah için “kin” yerine “gazap, azap, ceza vermek”;  “şehvet” yerine “irade, sevgi ve rıza” kelimelerini kullanmak gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ESRAR OTU İÇMEK HARAM MIDIR?

ETİL ALKOL HARAM MI?

BOŞANMAK İSTEYEN KADINA CENNET KOKUSU HARAM MIDIR? BU SÖZ HADİS MİDİR?

HARAM MALI SADAKA VEREBİLİR MİYİZ?

NEFİS NEDİR; BU DÜŞMANIMIZA KARŞI NELER YAPIP ONDAN KORUNABİLİRİZ?