Kadınlarla istişare etmekle ilgili verilen bu söz, sahih bir hadis değildir. Uydurma olduğu yönünde görüş belirten âlimler de vardır.
Bir sözün İhya’da geçmesi, o söz için dini hüccet olma niteliği getirmez. İhya’da geçmesi yanlış olduğunu da göstermez. İhya bu manada kullanılan bir kaynak değildir. İhya bir terbiye ve ahlâk kitabıdır. Takva bir hayat için önemli kaynaklardandır. Hadis değerlendirmesi yapılacak bir kitap değildir. Müellifi kitabını o maksatla yazmamıştır. (1)

Peygamberimiz(asm)’in Muhterem Eşlerine Danışması ve Onlarla İstişare Etmesiyle İlgili Bazı Rivayetler Nelerdir?

İlk vahiy geldiği zaman Resûlullah (asm), gördüklerinden korkmuş ve korkusunu Hz. Hatice’ye açmıştır. Onun Resûlullah’ı teskin ve tesellisi meşhurdur (bk. Buhârî, Bed’ül-Vahy 1).

Yine kızı Zeyneb’in Ebû’l-As’a verilmesi de Hz. Hatice’nin teklifiyle gerçekleşmiştir. Hatta bu rivayeti yapan kişi, “Resûlullah (asm), Hz. Hatice’ye muhalefet etmezdi.” ilavesini yapar. (Heysemi, 9/213)

İfk hadisesinde, Zeyneb Bintu Cahş’tan, Hz. Âişe’nin cariyesi Berire’den Hz. Âişe hakkında görüşlerini sormuştur. (Buhari, Şehadat 16)

Bu açıdan, kadınla istişare etmeyi genel bir ifade ile reddetmek Peygamberimiz (asm)’in hayatına aykırıdır. (2)

Kaynak(1): Fetva Meclisi
Kaynak(2): Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Kadın Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

İSLAM DİNİNDE KADIN HAKLARI NELERDİR?

KADIN SESİ HARAM MI?

ERKEKLER NEDEN KADINDAN FAZLA MİRAS ALIYOR?

KADIN KOCASININ CEBİNDEN, İZNİ OLMADAN PARA ALABİLİR Mİ?

KADIN VE ERKEK EŞİT MİDİR?