Kur’an’ın farklı yorumlara müsait bir üslupta olması, onun evrensel bir kitap olduğunun göstergesidir. Çünkü bu üslup, her asra, her asırdaki farklı bilgi ve görgü seviyesine hitap etmektedir.

Kur’an’ın pek çok ayetinde ilme ve ilim erbabına özel bir önem atfedilmiştir. Halbuki, eğer bilenlerle bilmeyenler Kur’an’ı anlamada aynı seviyede iseler, ilmin hiçbir değeri yok demektir. Bu ise bir safsatadır.

Demek Kur’an’ın bilen kimseler tarafından açıklanmaya, bizim gibi insanların da onların açıklamalarına göre bir kanaat sahibi olmaya ihtiyacı vardır.

Madem Kur’an Evrensel, Ne kastedildiği Direk Olarak Söylenseydi Herkes Aynı Şeyi Anlasaydı Olmaz mıydı?

Kur’an, bütün ilimleri ihtiva eden ve her şeyi açıklayan bir kitaptır. Kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyaçlarına cevap veren bir kitapta, herkesin kolayca anlayabileceği bir üslup takip edilseydi, belki şimdiki Kur’an’ın yüz misli büyüklüğünde bir kitap olması gerekirdi. Çünkü, farklı zekâ, ilim, meslek, görgü seviyesinde olanlar için ayrı ayrı ifadelerin, açıklamaların olması gerekirdi.

Halbuki, “îcaz” yani kısa bir ifadeyle pek çok hakikati açıklaması, Kur’an’ın mucizelik yönünün en önemli kriterlerinden biridir. Az bir sözle çok manayı ifade etmek için, kullanılan ifadelerin çok geniş kapsama sahip olmasını gerektirir. Ta ki, herkes aynı ifadeden kendi kapasitesine göre, bir hakikati anlasın, dersini alsın.

Mahiyeti aynı olmakla beraber, bir matematik dersinin ilk, orta öğrenim ve üniversitede farklı seviyelerde farklı üslupla açıklanması evrensel bir kural olduğu gibi, Kur’an gibi değişik ilimleri ve çok çeşitli hakikatleri ders veren bir kitabın muhataplarının seviyelerini nazara alması kadar tabii bir şey olamaz.

Bu zorunluluk ise, ifadelerin geniş kapsamlı olmasını ister. İfadelerin geniş kapsamlı olması ise, veciz bir ifadeyle birçok manayı birden anlatmayı gerektirir. Bu ise ifadelerdeki farklı manaların varlığından dolayı, üslubun bazıları için kapalı, zor anlaşılan bir konumda olduğunu sonucunu doğurmuştur.

Farklı tefsirlerin farklı yorumları, Kur’an’ın bu harika üslubunun varlığına şahittir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ARAPÇA BİLMEDEN KURAN’IN BELAGATİNİ ANLAYAMAZ MIYIZ ? ARAPÇA BİLMEYEN DİĞER MİLLETLER NASIL BU HAKİKATİ ANLAYACAK ?

KUR’AN’IN BELAGATINİ ANLAMAK İÇİN İLLA ARAPÇA BİLMEK GEREKLİ MİDİR? EĞER ÖYLEYSE GAYRİMÜSLİMLER, KUR’AN’IN SEMAVÎ BİR KİTAP OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAK?

ULUL EMRE İTAAT HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ?

KUR’AN YETERLİ İSE, NEDEN NAMAZIN NASIL KILINACAĞI YOK?

İNSANLAR DİNLERİ HAYATIN ANLAMLANDIRILMASI İÇİN Mİ UYDURDU?