Allah c.c. “Her şeyin nihayeti Rabbinde sona erer.” (Necm, 53/42) mealindeki ayet. Yani insanların fikri Allah’a kadar gider, orada son bulur, demektir.

Demek ki insan bütün mahlukları tefekkür eder, fakat Allah’ın zatını tefekkür edemez. Çünkü Allah’ın hiçbir benzeri yoktur.” (Şura, 42/11)

Halbuki insan görmediği bir şeyi düşündüğü zaman, onu ancak gördükleri ile karşılaştırmak suretiyle anlamaya çalışır. Buna göre Allah’ın zatını düşünmek insanı dalalete düşürebilir. Ayette yer alan “idrak” kavramı, bir şeyi hakkıyla görmek, akıl ve vehmin içine almak manasına gelir. İdrak, aynı zamanda kavuşmak, ulaşmak manasına gelir.

Buna göre ayette, Allah’ın zat-ı akdesine, onun mahiyetine ne akıl ne de vehim ile ulaşamazsınız. 

Tefekkür ise, aklın, vehmin, hayalin ulaştığı yeri tahkik etmeye yarar. Oysa Allah, zat-ı akdesi itibariyle idrak edilmekten münezzeh olduğu gibi, tefekkür edilmekten de münezzehtir. 

Bir rivayete göre Hz. Peygamberimiz Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:
“Allah’ın mahlukları hakkında tefekkür edin. Fakat Allah’ın zatını tefekkür etmeyin.” (Ebu  Nuaym, Hilyetü’l-Evliya, 6/66)

Cevşenu’l-Kebirdeki Nebevi münacatta “Ey fehimlerin, sıfatlarına ulaşamadığı! Ey fikirlerin kibriyasına / büyüklüğüne kavuşamadığı!” (Fıkra, 86/5-6) denilmiştir.

Bunun manası şudur: Hiçbir insanın idrak ve anlayışı Allah’ın sıfatlarını idrak edemez. Ve hiçbirinin fikirleri Allah’ın azametini, hakikatini kavrayamaz. Dolayısıyla bu konularda fikir yürütülmez, yürütülemez.

Ayrıca Kur’an’da defalarca Allah’ın sanatı, ayetleri, mucizeleri ile ilgili tefekkür emredilirken, hiçbir yerde Allah’ın zat-ı akdesi hakkında tefekkürün söz konusu edilmemesi de Zat-ı İlahî’yi tefekkür etmeye yer olmadığının göstergesidir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet 

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MADDE NİÇİN EZELİ DEĞİLDİR? ALLAH NASIL EZELİ OLUR?

ALLAH’IN VARLIĞINA KALBİMİZLE TASDİK EDİP İNANDIĞIMIZI NASIL ANLARIZ?

ALLAH’IN BİZDEN RAZI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

GÖRMEDİĞİMİZ BİR ALLAH’A NASIL ŞAHİTLİK (ŞEHADET) EDECEĞİZ?

HAC SURESİ 65. AYETTE, “ALLAH, GÖĞÜ YERİN ÜSTÜNE DÜŞMEKTEN ALIKOYAR.” DENİLMEKTEDİR. GÖK NASIL OLUR DA “YER”İN ÜZERİNE DÜŞER?