Hanefi ve Şafii alimlerine göre, cünüp olan bir kimsenin veya adet halindeyken bir bayanın Kur’an okuması, -bir yol olmadığı takdirde- camiye uğraması caiz değildir. Ancak Hanefi âlimlerinden bazılarına göre, adet halinde olan bir kadının durumu normal boy abdestine muhtaç olan bir cünüpten farklıdır.
Ayrıca, Kur’an’ı öğretme/öğrenme konusunu da farklı değerlendirenler vardır. Bu âlimlere göre, adet halindeki bir bayanın Kur’an’ı, özellikle heceleyerek öğretmesinde veya bir ayetten daha az parçalar halinde okutmasında bir sakınca yoktur. (bk. İbn Abidin, I/172). Yaz devresinde Kur’an kurslarında elif-ba öğretme ve öğrenme fırsatı bir zaruret olarak değerlendirilebilir.

Maliki mezhebine göre de, adet halindeyken bayan öğretmen veya öğrencinin -zarurete binaen- Kur’ana dokunmasında ve okumasında bir sakınca yoktur. (bk. Cevahir el-İklil, s.32; eş-Şeyh ed-Derdir, eş-Şerhu’l-kebir, I/126-el-Mektebetu’ş-Şamile-; Halilil, Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, s.137).

Bu zarurete dayanarak Maliki’nin kolaylık sağlayan görüşüyle amel edilmesine gerekçe vardır denilebilir. Yani, kurslarda Maliki görüşüyle amel edilerek elif-ba okutma ve okumaya ara verilmemesi daha uygun olur diye düşünmek mümkündür. Kaldı ki, Hanefi ilmihallerde de özel halde olanlar, birer kelime atlayarak Kur’an okuyup öğretebilirler, diye bir çare de gösterilmektedir. Bundan da faydalanarak öğrenime ara vermemek mümkündür.

Elbette bu çareyi zayıf bulanlar, kendi mezheplerinin görüşleriyle amel etmede ısrar edenler olabilir. Onlara yanlış yapıyorlar, denmez; Kur’an öğrenimine ara vermeye razı oluyorlar, başka hak mezhebin kolaylık sağlayan görüşüyle amel etmeye razı olmuyorlar, demekle yetinilir, bir tartışmaya girme gereği duyulmaz. Duyulmamalıdır da.

Netice olarak diyebiliriz ki, bu konuda zarurete binaen Malikî mezhebini ve onlar gibi düşünen diğer âlimleri taklit etmekte bir sakınca yoktur. Yeter ki, caminin temizliğine bir zarar gelmesin.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin. 

Bazı Merak Edilen Sorular:

KOZMETİK ÜRÜNLERİ ALMAK VE SATMAK CAİZ MİDİR? BEN KOZMETİK ÜRÜNLERİ SATAN BİR FİRMAYA ÜYE OLDUM VE SATIŞ YAPIYORUM.

TEN RENGİ DEĞİŞTİREN ÜRÜNLER CAİZ MİDİR?

HAMİLE VE AYNI ZAMANDA ADET GÖREN KADIN, BU HALDE NAMAZ KILABİLİR Mİ?

BEŞ VAKİT NAMAZI VEYA CUMA NAMAZINI TERK EDENİN KAZANCI HELAL OLUR MU?

TUVALET VE BANYO GİBİ YERLERDE NAMAZ KILINABİLİR Mİ? NERELERDE NAMAZ KILINMAZ?