Kur’an yeterli. Çünkü Kur’an Hz. Peygamber (asm)’in sünnetine uymayı da emretmektedir.

Demek ki, sünneti bize ulaştıran hadisler de Kur’an’ın himayesindedir; onu tefsir eder.

Kur’an’da Kur’an yeterli olduğunu” gösteren bir ayeti bilemiyoruz.

Bu konuda görünürde bu soruya uygun bir ayet varsa o da Ankebut suresinin 51. Ayetidir:

“Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu?” (Enkebut, 29/51)

mealindeki ayette yapılan vurgu, Kur’an’ın hadislere / sünnete ihtiyaç duymadığı anlamına gelmez.

Bilakis, onun evrensel ve kıyamete kadar devam eden mucizelik yönüne işarettir. Zaten bu ayetin iniş sebebi, inkârcıların ulu orta mucizeler istemeleridir.

Meallerini vereceğimiz ayetlere dikkatle bakanlar bu gerçeği görürler.

“Peygamber size her ne getirirse onu alın, sizi neden menederse ondan da sakının.” (Haşr, 59/7)

“Kim Resûlullah’a itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80)

“De ki, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, elbette Allah küfre girenleri sevmez.” (Âl-i İmran, 3/ 32)

“De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız bana ittiba edin; tâ ki Allah da sizi sevsin. …” (Âl-i İmran, 3/ 31)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. (Kur’ân’ı ve Resûlullah’ın öğütlerini) işitip durduğunuz hâlde ondan (Peygamberden) yüz çevirmeyin!” (Enfâl, 8/20)

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve salihlerle birliktedir. İşte bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 4/69)

“Allah ve Resûlü, herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab, 33/36)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MELEKLER KUR’AN-I KERİM OKUR MU?

KUR’AN-I KERİM’DE ANLATILAN KISSALARIN (HİKAYELERİN) ÖNEMİ NEDİR?

KUR’AN-I KERİM’İN TAHRİFTEN UZAK KALMASINI İZAH EDER MİSİNİZ?

KUR’AN-I KERİM’İ ARAPÇA OKUMAK ŞART MI?

KURAN “AKLETMEZ MİSİNİZ” “DÜŞÜNMEZ MİSİNİZ” DİYE AKLIMA HİTAP EDİYORKEN, KURAN’I HERKESİN AKLI İLE ANLAMASI GEREKMEZ Mİ ?