Ayetler arasında zahiren çelişki gibi görülen ayetler, hakikatte çelişki değil bir meselenin ayrı ayrı yönünü ifade için kullanılmaktadır. Mesela Kur’an-ı Kerim’de insan anlatılırken onun hakkında görünüşte iki iki zıt görüş belirtilmiştir. Mesela;

“And olsun ki biz âdemoğullarını şan ve şeref sahibi kıldık…” (İsrâ, 17/70)
“… Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir.” (Ahzâb, 33/72)

Evet, bu iki ayetler arasında zahiren zıt olsa da hakikatte insanın iki yönünü belirtmiştir. Allah insanın fıtratına bir kayıt koymamış onu fiillerinde serbest bırakmıştır. Hayvanların kuvvet ve hissiyatları sınırlıdır. Onlara bir kayıt konmuştur. Ancak insanda bu sınır yoktur. Mesela insandaki hırs duygusundan dolayı bütün dünyayı ona versen daha yok mu diyecektir. Kendi menfaatine karşılık binler adamın zararını kabul eder. Kötü ahlakta hadsiz derecede aşağı indiği gibi iyiliklerde de nihayetsiz mertebelere ulaşabilir.
İnsanoğlundan Nemrutlar Firavunlar çıktığı gibi, peygamberler, evliyalar da çıkmıştır. Hem insan hayvanlara nisbeten çok şeye ihtiyacı olduğu için “cahildir” ifadesi kullanılmıştır. İnsan hadsiz şeylere muhtaçtır.

Ancak hayvan dünyaya geldiği vakit kendisine lazım olan şeylerle gelir. İnsan ise iki senede ancak ayağa kalkabilir. On beş senede ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte “cahildir” sözü buna işaret eder. İşte bu ayetler insanın iki yönüne işaret etmektedir. Birinci ayet peygamberler ve evliyalar gibi zatlara işaret ederken, ikinci ayet ise kâfirlere, nemrut ve firavunlara işaret etmektedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Ayetler Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

BAZI AYETLERDE KIYAMETİN ANSIZIN GELECEĞİ Mİ VURGULANMIŞ?

MÜCADELE SURESİNİN 12. VE 13. AYETLERİNDE BAHSİ GEÇEN “ELÇİ” İLE GİZLİ KONUŞMADAN ÖNCE SADAKA VERMENİN HİKMETİ NEDİR?

HAC SURESİ 52 VE 53. AYETLERE GÖRE PEYGAMBERLER VESVESEYE Mİ DÜŞÜYOR? AÇIKLAR MISINIZ?

İSRA SURESİ 73. VE 75. AYETLER ARASINDA, ALLAH NEDEN PEYGAMBER EFENDİMİZİ ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE UYARMIŞTIR? PEYGAMBER EFENDİMİZ KÜFRE Mİ MEYLETMİŞTİR?

KUR-AN’I KERİM’DE HZ. MERYEM’İN HZ. HARUN’UN KIZ KARDEŞİ OLDUĞUNA DAİR AYETLER VAR. OYSA MERYEM OĞLU HZ. İSA İLE MUSA VE HARUN PEYGAMBERLER ARASINDA ASIRLAR VAR, BU BİR İSİM BENZERLİĞİ MİDİR?