Araştırmalalarımıza göre Roma’nın savaş olmadan fethedileceği bildiriliyor.

Ayrıca İstanbul’un tekrar fethedileceği de rivayet ediliyor. Hz. Mehdî’nin icraatlarından biri de İstanbul’u fethetmesidir. Bir rivayette Ümmet-i Muhammed’in son emiri Ehl-i Beyt-i Nebevî’den hüsn-ü sîret sahibi Mehdî’nin çıkacağı, Kayser şehrini fethedeceği, zamanında Deccal’ın çıkacağı ve Hz. İsa (as)’ın gökten ineceğini bildirilir. (Nuaym bin Hammad, Kitabü’l-Fiten, Varak: 59a).

Hatta Resûlullah (asv) bu konu üzerinde öylesine önemle durmuştur ki, dünyanın sonuna bir gün bile kalsa Allah’ın o günü uzatıp Kostantıniye’ye fethedeceğini bildirmiştir (el-Bürhan, s. 74).

Muhyiddin-i Arabî de, Mehdî’nin İstanbul şehrini Deccal’ın elinden kurtaracağı kaydeder (M. Arabî, Fütûhât-ı Mekkiye, s. 66).

Rivayetlerde bu fethin harp etmeden, “Lâ ilâhe illallah” tekbirleriyle gerçekleşeceği de belirtilmektedir (Şârânî, Ölüm, Kıyamet, Âhiret ve Âhirzaman Alâmetleri, s. 445-446).
Ki bundan fethin mânevî yönden gerçekleşeceğini anlıyoruz.

Kayser şehri Kostantıniyye, yani İstanbul’un ilk fethinin Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğini, hadis-i şerifte de gerek kendisi ve gerekse askerlerinin medhedildiğini biliyoruz. Yukardaki hadiste ise bundan farklı bir yöne, yani İstanbul’un Deccal’ın çıktığı, Hz. Mehdî’nin indiği bir zamanda fethine dikkat çekilmiştir. Bundan bir zaman gelip İstanbul’un işgal edileceğini, fakat kurtarılacağını, ayrıca fısk u fesada gömüldüğü bir zamanda Hz. Mehdî’nin gelip onu mânen fethedeceğini çıkarabiliriz.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

FETRET EHLİ KİMDİR?

TEBLİĞ ETMEK NE DEMEK?

KUR’AN-I KERİM’DE ANLATILAN KISSALARIN (HİKAYELERİN) ÖNEMİ NEDİR?

RİSALE-İ NUR NASIL BİR TEFSİRDİR, BEDİÜZZAMAN KİMDİR?

OTOBÜS ÇOK SIKIŞIK, KADIN ERKEK YAN YANA BAZEN İMTİHAN OLUYORUM, NE YAPMALIYIM ?