Büyük Deccal kuzeyden çıkacaktır. Bunu Deccal ‘ın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, diğer günleri de normal günler gibidir” hadis-i şerifinden öğreniyoruz.

Çünkü, Kuzey kutup bölgesinde bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Örneğin, yazın, trenle birgün güneye doğru gelinse bir ay güneşin batmadığı görülür. Sonra otomobille birgün daha gelinse bir hafta boyunca güneş batmaz. Yani bu durum büyük Deccalın kuzeyden çıkıp güneye doğru tecavüz edeceğini mu’cizâne haber verir.

Ayrıca Resûl-i Ekrem (a.s.m.), Süfyanın da ümmeti içerisinden çıkacağını bildirirken, çıkış yerinin Doğu olacağına da dikkat çekmiştir. Buna Resûlullah, öylesine önem vermiştir ki üç defa tekrarlama ihtiyacı hissetmiştir.

Bir rivayette Horasan denilen Doğu tarafında bir yerden çıkacağı bildirilmektedir. Başka bir rivayette daha detaya inilerek, “Isbahan (Isfahan) Yahudiyesinden çıkacağı” bildirilmektedir. Isfahan bölgesinde yer alan Şehristan ve Yahudiya’nın, Yahudîlerin en çok bulundukları iki şehir olduğunu biliyoruz.

Bununla birlikte Deccal ‘ın Şam’dan çıkacağı şeklindeki rivayetler de bulunmaktadır. Allah Resûlü, “Sizleri benden sonra çıkacak yedi fitneden sakındırırım” buyururken, Şam’ın merkezinde zuhur edecek Süfyanî fitneyi de bunlar arasında saymıştır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

İSLAM DECCAL’INA NEDEN SÜFYAN DENMİŞTİR? BU İFADENİN SAHABİ OLAN EBU SÜFYAN (RA) İLE İLGİSİ VAR MIDIR?

SÜFYAN BÜYÜK BİR DİN ALİMİ Mİ OLACAK?

BAZI HADİSLERE GÖRE, ATEİZMİN ÇOK OLDUĞU BİR DÖNEMDE MÜSLÜMANLARLA HRİSTİYANLARIN İTTİFAK EDECEĞİ VE MUTLU BİR DÖNEMİN OLACAĞI BİLGİSİ DOĞRU MUDUR?

2020 NEYİN HABERCİSİ – KIYAMET ALAMETLERİ?

TÜRKÇE AÇIKLAMALI KUR’AN MEALİ OKUNABİLİR Mİ?