Duha Suresi 3. Ayet ; Kur’an’ın farklı yorumlara müsait bir üslupta olması, onun evrensel bir kitap olduğunun göstergesidir. Çünkü bu üslup, her asra, her asırdaki farklı bilgi ve görgü seviyesine hitap etmektedir. Kur’an’ın pek çok ayetinde ilme ve ilim erbabına özel bir önem atfedilmiştir.

– Kur’an’ın evrenselliği, geniş kapasiteye sahip bir üslubu barındırması, her asra hitap edip, her kesime ders veren bir ifade tarzını benimsemesinden kaynaklanmaktadır. Yoksa, içinde hiçbir hususi konu, herkes için geçerli olmayan hiçbir hüküm ve ifadenin olmadığı anlamına gelmez.

– Evet, Kur’an, ahlaki prensipleriyle, hukuki düzenlemeleriyle, siyasal, sosyal hayatı tanzim etmesiyle, faizi olmayan, fakat adil paylaşımı olan bir ekonomik sistem getirmesiyle vs. evrensel bir vahiy olduğunu göstermiştir.

Duha Suresi 3. Ayet:

– “Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.” hitabına başka insanların dahil olması aklen imkânsızıdır. Çünkü, bu hitap yalnız Hz. Muhammed (asm)’e yapılmıştır. Bu hitap, bir genel hüküm içermiyor. Bilindiği gibi, genel hükümlerle ilgili hususi hitaplarda umum insanlar da dahildir.

Mesela:“Ey peygamber! Allah’tan kork, kâfir ve münafıklara itaat etme… Rabbinden sana vahiy edilene uy.” (Ahzab, 33/1-2)mealindeki ayetlerin ilk hitabı Hz. Peygambere (asm) olmakla beraber, bütün müminler de bu hitaba dahildir. Onlar da vahye uyarlar.Fakat, “Rabbinden sana vahiy edilen…” ifadesine muhatap değiller. Kimse kalkıp da “bana da rabbimden vahiy geliyor” diyemez.

Mesela: Tabbet suresinde “Ebu Leheb’in imansız öleceği” haber verilmiştir. Fakat hiç kimse kendini onun yerine koymaz. Ve hiç kimse, “Bu ihbar-ı gaybi yalnız bir tek adam hakkındadır, öyleyse bu evrensel değildir.” demez, diyemez.Ancak hususi hitaplardan herkes dersini alabilir…

Kaynak : Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KURAN KURSUNA YARDIMCI OLANLARA CENNETTE KÖŞK VERİLECEĞİ DOĞRU MU?

KURAN’DA “ALLAH İNTİKAM ALICIDIR” İFADESİ GEÇER. BU İNSANİ BİR DUYGU DEĞİL MİDİR?

KURAN’DA 70 SURE EKSİK İDDİASININ ASLI NEDİR?

EHL-İ BEYT İMAMLARIYLA İLGİLİ AYETLER KURAN’DAN ÇIKARILDI MI?

KURANIN ÜZERİNE RİSALE KOYMAK DOĞRU MU?