Dinler semavi kaynaklı olduğu için, özellikle iman esaslarında benzerlik ve birliğin olması, bu dinlerin doğruluğunu göstermektedir.

Mesela bütün hak dinlerde “la ilahe illallah=Allah’tan başka ilah yoktur” hakikatinin ilan edilmesi, tevhid inancının tartışmasız bir gerçek olduğunun göstergesidir. Zira, binler sene içerisinde farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan hak dinler ile aynı noktaya parmak basması bu işin kaynağının gerçekliğine büyük bir kanıttır.

– Birbirlerini görmeyen bu dinlerin sahibi olan peygamberlerin bu görüşlerini daha önceki peygamberlerden kopya ettiklerini düşünmek, beşer aklını hafife almak demektir.

Özellikle okuma-yazması olmadığı herkes tarafından kabul edilen, Kur’an’da bu husus açıkça vurgulandığı halde, tarihin şahadetiyle muarızlarından hiç kimsenin buna karşı çıkmadığı bilinen ve çocukluğundan beri bulunduğu çevre halkı tarafından -asla yalana tenezzül etmeyen, en güvenilir bir kimse olduğunu unvanı olarak- kendisine “Muhammedu’l-emin” unvanı verilen Hz. Muhammed (asm)’in elindeki vahyin/Kur’an’ın eski kitaplardan kopya olduğunu iddia eden kimsenin -şayet akli muhakemesi yerindeyse- dinsizliğin verdiği ön yargı fanatizminin esir aldığı bir “zavallı” damgasını yemekten kurtulamayacaktır.

– Kur’an’ın daha önceki kitaplardan naklettiği bazı gerçekleri açıkça ifade etmesi, “kopyacılık” iddiasının bir safsata olduğunun açık göstergesidir. Çünkü, dürüstlüğüyle meşhur olmuş Hz. Muhammed (asm) kendisinden çok emindir. Allah’tan geldiğine inandığı eski kitapların ve suhufların, Allah’ın kitabı Kur’an’da referans verilmekten asla rahatsız olmaz.

Buna mukabil, yeri geldiğinde Tevrat’a bağlı din adamlarına -Kur’an lisanıyla- meydan okuyor ve “…eğer doğru isenin Tevrat’ı getirip okuyun bakalım!” (Al-i İmran, 3/93) demekten çekinmiyor. Bu cesur tavır, “kopyacılık” iddiasının açık bir yalan olduğunu göstermektedir.

Semavi olan dinlerin birbirini tanıması, onların hak din olduklarının göstergesidir. Çünkü, farklı zaman diliminde gelen bu dinlerin birbirlerini desteklemesi, onların aynı kaynaktan beslendiğini gösterir.

Nitekim, değişik hayali kaynaklardan beslenen beşeri dinlerin birbirini desteklediğini kimse iddia edemez.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜSLÜMAN OLMAYAN DİĞER DİNLERİN TABİLERİ CENNETE GİREBİLİR Mİ?

GÜNÜMÜZDE KABE’NİN MÜSLÜMANLARIN PUTU OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR. “MÜSLÜMANLARIN DA DİĞER DİNLER GİBİ PUTLAŞTIRDIĞI ŞEYLER VAR.” DİYORLAR. BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU NASIL ANLATABİLİRİM?

ALLAH ZAMANSIZ VE MEKANSIZ DIR, NİYE KABEYE ALLAH’IN EVİ DENİLİYOR ?

TESLİSE İNANAN BİR HRİSTİYAN’IN ALLAH İNANCI NE DERECE MAKBUL VE NE ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR?

İSLAMİYET’TEN ÖNCE YAŞAYAN YAHUDİLERİN VE HRİSTİYANLARIN İMANLARI GEÇERLİ MİDİR?