Ehl-i sünnet alimlerinin ittifakıyla, insanlar cennette Allah ’ın cemalini görürler. Bir hadis-i şerife göre Allah azze ve celle cennette her cuma günü cemalini görünür kılacaktır. Ancak bu görmenin şekli belirsizdir.

Allah, şu adan nasıl bütün zaman ve mekânlardan münezzeh ise, orada da yine bunlardan münezzehtir. Allah, insanları ve başka varlıkları belli bir zamanda ve belli bir mekânda yaratıyor. Ve bu hiçbir zaman Allah’ın zaman veya mekânın içine girdiği anlamına gelmez. Cennette de insanların Allah’ı görmesi, onu belli bir zaman-mekân veya frekans alanına sokacağı manasına gelmez.

Kaldı ki Allah’ın görülüceği Ehl-i sünnetçe kesin olmakla beraber, nasıl görüleceği ise bilinmemektedir. Bizim kanaatimize göre, Allah’ın mahiyeti hiçbir zaman bilinmez ve böyle bir tarz görme de tahakkuk etmez.

Cennette Allah ‘ı Görmek İle İlgili Hadisler:

Peygamber Efendimiz (sav.)  başka bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyururlar: “Cennetlikler cennete girince Allah Teala Hazretleri: ‘Bir şey daha istiyorsanız söyleyin, onu da ilaveten vereyim!’ buyurur.

Cennetlikler: ‘Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı (daha ne isteyeceğiz?)’ derler. Derken perde açılır. Onlara, yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir.”[Müslim, İman 297, (181); Tirmizi, Cennet 16, (2555)] 

Bu arada Süheyb der ki: “Resulullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular: “İyi iş, güzel amel yapanlara, daha güzel iyilik bir de ziyade vardır.”[ Yunus Suresi 10/26]

 Buhâri ve Müslim’in meşhur hadislerinde yer alan, Ebu Said ve Ebu Hüreyre’den rivayet edilen sahih bir hadiste şöyle buyrulur:
Ashaptan bazı kimseler: “Ey Allah’ın Resulü! Biz kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz?” diye sordular. 

Resulullah (sav.):  “Sizler, bulutsuz bir günde güneş ve ayı görmekten rahatsız olur musunuz?” diye sordu. Onların hayır demeleri üzerine  Allah Resulü (sav.) şöyle buyurdular: “İşte siz Rabbinizi böylece göreceksiniz.”

     Ayrıca Cerir İbnu Abdillah’tan rivayet edildiğine göre: Resulullah (sav) bir dolunay gecesi, aya baktı ve:

 “Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O’nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek). Artık, güneşin doğma ve batmasından önce hiç bir namaz hususunda size galebe çalınmamasına gücünüz yeterse bunu yapın (namazları vaktinde kılın, vaktini geçirmeyin).”[Buhari, Mevakitu’s-Salat 6, 26, Tefsir, Kaf 1, Tevhid 24; Müslim, Mesacid 211, (633); Ebu Davud]

    Ancak Burada Ay’ın görmeğe teşbih edilmesi, rüyetin perdesiz, cihetsiz, net ve kesin olarak tahakkuk edeceğine işarettir. İmam-ı Azam Hazretleri “El- vasıyye” adlı eserinde şöyle der: “Cennet ehli için keyfiyetsiz, cihetsiz, teşbihsiz olarak Allah’a kavuşmak haktır.”

     Sonuç olarak cihet ve yön beden için söz konusudur. Ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak maddeden ve cisimden münezzehtir ve mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. O, vehimlerin tasavvurundan, zihinlerin takdirinden, akıl ve fikrin ihatasından,  zamandan ve mekândan münezzehtir. Çünkü O, Vacib’ül vücuttur, ezeli’dir, ebedi’dir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

BİRDEN FAZLA EVLİLİK YAPAN KİŞİNİN CENNETTEKİ EŞİ KİM OLUR?

ÇOCUKKEN/BEBEKKEN ÖLEN İNSANLARIN SINAVA GİRMEDEN CENNETE GİTMESİ ADALETSİZ DEĞİL Mİ? BEN NEDEN ÇOCUK OLARAK ÖLMEDİM?

CENNETE GİDEN PEYGAMBER EFENDİMİZİ GÖREBİLİR Mİ?

KADINLAR CENNETTE HZ. PEYGAMBER İLE GÖRÜŞEBİLECEKLER Mİ?

ALLAH’I HER GÜN GÖRMEK CENNETTE MÜMKÜN MÜDÜR?